Haber

Şırnak Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak

Şırnak Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak

Şırnak Üniversitesi 3 Akademik Personel Alım İlanı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Akademik Personel Alımı Kriterleri

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri’ndeki esaslar uygulanacaktır.
2- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesine göre Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ilave olarak, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Duyuru Başlama tarihi: 25.09.2018

Son Başvuru tarihi: 09.10.2018

NOT:

1-Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.
2-İlan Metni Üniversitemiz web sayfasında ve Devlet Personel Başkanlığı web sayfasında yayınlanmıştır.
3-Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİM
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
UNVAN
ADET
DER.
AÇIKLAMA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
Dr. Öğr. Üyesi
1
4
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında Doktorasını tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
HİDROLİK
Dr. Öğr. Üyesi
1
4
Hidrolik Anabilim Dalı, Kıyı Liman Bilim Dalında Doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ
Dr. Öğr. Üyesi
1
4
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Alanında Doktora yapmış olmak.

Şırnak Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir