C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri yazımızda while ve do while ile yapılmış programları yazacağız. Farklı işlemlerle konuyu pekiştirmeye çalışacağız.

While Döngüsü ile Maaş Hesaplama Programı

İşe başlangıç yılı 2006 maaşı 1000 artışı 1.25 2016 ya göre hesaplayınız. Maaşı 5000’den küçük ise prim ekle yılı kontrol eden program.

maashes

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _28eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

float artis = 1.25f;
float maas = 1000;
float yil = 2006;
float prim = 0;
while (yil < 2016)
{
maas = maas * artis;

if (maas < 5000)
{
prim = (maas * 10f) / 100f;
Console.WriteLine(“Normal maaş” + maas);
prim = maas + prim;
Console.WriteLine(“primli maaş : ” + prim);
yil++;
}
}
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


While Döngüsü ile Klavyeden Girilen 1 ile 100 Arasında Tutulan Sayının, Rastgele Olarak Tutulan Sayıların İkincisi Kaçıncı Defa da Bulacağını Veren Program.

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri.

sayibul

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Random rastgele = new Random();
int uret = 0;
int sayac = 0;
int durum = 0;
Console.WriteLine(“Sayı giriniz 1 ile 100 arasında : “);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

while (durum < 2)
{
uret = rastgele.Next(1, 101);
Console.Write(” ” + uret);
sayac++;
if (sayi == uret)
{
durum++;
Console.WriteLine();
}

}
Console.WriteLine(“bulundu ” + sayac);
Console.ReadLine();
}

}
}

Kod Bitişi:


While Döngüsü ile Klavyeden i Karakteri Girilene Kadar Olan Tüm Harfleri ve Kaçıncı Harf Olduğunu Gösteren Program.

harfgirme

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Console.Write(“harf giriniz: “);
char harf = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
int sayac = 1;
string kelime = “”;
while (harf != ‘i’)
{
sayac++;
kelime = kelime + harf;
Console.Write(“harf giriniz: “);
harf = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine(“Girilen harfler : ” + kelime);
Console.WriteLine(sayac + “. bulundu : “);
Console.ReadLine();
}

}
}

Kod Bitişi:


While ile Otopark Ücreti Hesaplayan Program

5 tane araç giriniz. saat 3 saate eşit ve küçük ise (1,2,3)ücret * saat. Ücret 10 a eşit veya 15 arasında ise bir sonraki sefer 2 tl indirim kazandınız kaldığınız süre ödemeniz gereken süre bu kadar. saat 4 saat ile 10 arasında ise ve ücret 15 ile 30 arasında ise 4 tl indirim kazandınız. Kaldığı saat sor, saat<=3 , saat * ucret , 10 ile 15 arasında indirim, 4 ile 10 arasında.

saat

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int saat = 0;
int sayac = 0;
int arac = 0;

while (arac != 5)
{
Console.WriteLine(“Kaç saat kalacaksınız (1- 30 saat) aralığında giriniz: “);
saat = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int ucret = 5;
if (saat <= 3)
{
sayac = saat * ucret;
Console.WriteLine(“Ücretiniz : ” + sayac);
if (sayac >= 10 && sayac <= 15)
{
Console.WriteLine(“2 tl indirim kazandınız.. “);

}

}
else if (saat >= 4 && saat <= 10)
{
if (ucret >= 15 && ucret <= 30)
{
Console.WriteLine(“4 tl indirim kazandınız… “);
}
}
arac++;
}
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Do While ile 10 Sayıya Kadar Bir Önceki Sayıyla Toplama İşlemi Yapma

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri.

toplamsayi

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi = 0;
int toplam = 0;

do
{
sayi++;
toplam = toplam + sayi;
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(” sayi : ” + sayi);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(“toplam : ” + toplam);
} while (sayi < 10);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri.

Admin

Güncel Haber ve Bilgi Bloğu-Yavuzmental.com

Eklemek istedikleriniz :