You are currently viewing C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri
C Sharp

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri

  • Post author:
  • Post category:Bilim ve Teknoloji
  • Reading time:4 mins read
  • Post comments:0 Yorum
  • Post last modified:10 Nisan 2020

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri yazımızda while ve do while ile yapılmış programları yazdık. Farklı işlemlerle konuyu pekiştirmeye çalıştık.

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri Programlar

C Sharp Console Uygulamaları Maaş Hesaplama
Maaş Hesaplama

While Döngüsü ile Maaş Hesaplama Programı

İşe başlangıç yılı 2006 maaşı 1000 artışı 1.25 2016 ya göre hesaplayınız. Maaşı 5000’den küçük ise prim ekle yılı kontrol eden program.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _28eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

float artis = 1.25f;
float maas = 1000;
float yil = 2006;
float prim = 0;
while (yil < 2016)
{
maas = maas * artis;

if (maas < 5000)
{
prim = (maas * 10f) / 100f;
Console.WriteLine(“Normal maaş” + maas);
prim = maas + prim;
Console.WriteLine(“primli maaş : ” + prim);
yil++;
}
}
Console.ReadLine();
}
}
}

C Sharp Console Uygulamaları Sayı Bul
Sayı Bul

While Döngüsü ile Klavyeden Girilen 1 ile 100 Arasında Tutulan Sayının, Rastgele Olarak Tutulan Sayıların İkincisi Kaçıncı Defa da Bulacağını Veren Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Random rastgele = new Random();
int uret = 0;
int sayac = 0;
int durum = 0;
Console.WriteLine(“Sayı giriniz 1 ile 100 arasında : “);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

while (durum < 2)
{
uret = rastgele.Next(1, 101);
Console.Write(” ” + uret);
sayac++;
if (sayi == uret)
{
durum++;
Console.WriteLine();
}

}
Console.WriteLine(“bulundu ” + sayac);
Console.ReadLine();
}

}
}

C Sharp Console Uygulamaları Harf Girme
Harf Girme

While Döngüsü ile Klavyeden i Karakteri Girilene Kadar Olan Tüm Harfleri ve Kaçıncı Harf Olduğunu Gösteren Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Console.Write(“harf giriniz: “);
char harf = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
int sayac = 1;
string kelime = “”;
while (harf != ‘i’)
{
sayac++;
kelime = kelime + harf;
Console.Write(“harf giriniz: “);
harf = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine(“Girilen harfler : ” + kelime);
Console.WriteLine(sayac + “. bulundu : “);
Console.ReadLine();
}

}
}

While-Do While Otopark Ücreti
Otopark Ücreti

While ile Otopark Ücreti Hesaplayan Program-C Sharp Console Uygulamaları

5 tane araç giriniz. saat 3 saate eşit ve küçük ise (1,2,3)ücret * saat. Ücret 10 a eşit veya 15 arasında ise bir sonraki sefer 2 tl indirim kazandınız kaldığınız süre ödemeniz gereken süre bu kadar. saat 4 saat ile 10 arasında ise ve ücret 15 ile 30 arasında ise 4 tl indirim kazandınız. Kaldığı saat sor, saat<=3 , saat * ucret , 10 ile 15 arasında indirim, 4 ile 10 arasında.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int saat = 0;
int sayac = 0;
int arac = 0;

while (arac != 5)
{
Console.WriteLine(“Kaç saat kalacaksınız (1- 30 saat) aralığında giriniz: “);
saat = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int ucret = 5;
if (saat <= 3)
{
sayac = saat * ucret;
Console.WriteLine(“Ücretiniz : ” + sayac);
if (sayac >= 10 && sayac <= 15)
{
Console.WriteLine(“2 tl indirim kazandınız.. “);

}

}
else if (saat >= 4 && saat <= 10)
{
if (ucret >= 15 && ucret <= 30)
{
Console.WriteLine(“4 tl indirim kazandınız… “);
}
}
arac++;
}
Console.ReadLine();
}
}
}

Do While Toplama İşlemi
Toplama İşlemi

Do While ile 10 Sayıya Kadar Bir Önceki Sayıyla Toplama İşlemi Yapma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi = 0;
int toplam = 0;

do
{
sayi++;
toplam = toplam + sayi;
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(” sayi : ” + sayi);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(“toplam : ” + toplam);
} while (sayi < 10);
Console.ReadLine();
}
}
}

Microsoft C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri.

Bir yanıt yazın