C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüleri

C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüleri ile yapılmış programları yazacağız. Farklı işlemlerle konuyu pekiştirmeye çalışacağız.

C Sharp Console Uygulamaları Do While

Do While Döngüsü ile 10 Tane Öğrencinin Notu Alınarak Sınıf Ortalamasını Bulan Program.

C Sharp Console Uygulamaları Do While
Sınıf Ortalaması

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int ogrenci = 0;
int toplam = 0;
int not = 0;
int ortalama = 1;
do
{
ogrenci++;
Console.WriteLine(“Not gir : “);
not = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam = not + toplam;
ortalama = toplam / ogrenci;
} while (ogrenci < 10);
Console.WriteLine(“Sınıf ortalaması ” + ortalama);
Console.ReadLine();
}
}
}

C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüsü ile Klavyeden 0 (sıfır) sayısını girene kadar sayıların toplamını ve sayıların adedini bulan program

C Sharp Console Uygulamaları Do While
Sayıların toplamı ve sayıların adedi

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int sayi = 0;
int toplam = 0;
int sayac = 0;
do
{
Console.WriteLine(“Sayı giriniz : “);
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam = sayi + toplam;
sayac++;

} while (sayi != 0);
Console.WriteLine(“Sayıların toplamı : ” + toplam);
Console.WriteLine(“Sayıların adedi : ” + sayac);
Console.ReadLine();
}
}
}

Do While Döngüsü ile 12 ile 60 Arasında Rastgele Üretilen Sayılar Adedi 25 Olunca Sayıları Gösteren Program

C Sharp Console Uygulamaları Do While
Sayılar adedi 25

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Random rastgele = new Random();

int sayac = 0;
do
{
sayac++;
int sayi = rastgele.Next(12, 60);
Console.WriteLine(sayi);
} while (sayac < 25);
Console.WriteLine(“{0}. Sayı “, sayac);
Console.ReadLine();
}
}
}

Do While Döngüsü ile Kullanıcı Tek Sayı Girene Kadar Girilen Sayıları Toplayan Program

Tek Sayı Girene Kadar
Tek sayı girene kadar topla

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int sayi = 0;
int toplam = 0;
int sayac = 0;
do
{
sayac++;
toplam = toplam + sayi;
Console.WriteLine(“Sayı giriniz : “);
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
} while (sayi % 2 != 1);
Console.WriteLine(“Sayı toplamı : ” + toplam);
Console.ReadLine();
}
}
}

Do While Döngüsü ile Kullanıcıdan Kullanıcı Adı ve Şifre İsteyerek Kullanıcı Adı= giris , Şifresi= 1234 ise Giriş Yapılan ve İki Sayının Toplamını Yazan Program

İki Sayının Toplamı
Kullanıcı Adı ve Şifre

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

string ad = Console.ReadLine();
int sifre;
do
{
Console.WriteLine(“Kullanıcı adı giriniz: “);
ad = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“Şifrenizi giriniz: “);
sifre = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
while (ad != “giris” || sifre != 1234);
Console.WriteLine(“1.sayıyı giriniz: “);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“2.sayıyı giriniz: “);
int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int toplam = sayi + sayi2;
Console.WriteLine(“Sayıların toplamı: ” + toplam);
Console.ReadLine();
}
}
}

Microsoft C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüleri.

Yorum yapın