İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Adalet Bakanlığı 10 Sözleşmeli Mütercim Alacak

Adalet Bakanlığı 10 Sözleşmeli Mütercim Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Adalet Bakanlığı 10 Sözleşmeli Mütercim Alacak

Adalet Bakanlığı 10 Sözleşmeli Mütercim Alım İlanı

T.C. ADALET BAKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM ALIMI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 4 İngilizce, 3 Fransızca ve 3 Almanca dilinde mütercim pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

Adalet Bakanlığı 10 Sözleşmeli Mütercim Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz, Amerikan, Fransız, Alman Dili/Dil Bilimi/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
4) 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak,
5) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

İSTENİLEN BELGELER

1) 2018-KPSS sonuç belgesi,
2) Başvuru formu (Ek-1/a,b,c) (Bu ilânda belirtilen pozisyona yapılan başvuru için sadece ekte yer alan form kullanılacaktır. Bunun dışında kullanılan başvuru formları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
3) Öğrenim belgesinin veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti, (Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte fotokopisinin ibraz edilmesi halinde fotokopi Bakanlığımızca onaylanacaktır. Ayrıca e-Devlet’ten barkodlu öğrenim belgesi oluşturularak alınabilir),
Öğrenim belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı sureti,
4) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
5) Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanıp imzalanacaktır),
6) Güvenlik Soruşturması Formu (Ek-2) (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.),
7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
8) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-3).

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra. İlanda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların başladığı 25/10/2019 tarihinden en geç başvuruların bittiği 11/11/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar, eksik belge ibraz edenler ile başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınavın yeri ve tarihi (www.adalet.gov.tr) internet sitesinde ilân edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınavda adayların mesleki bilgisi; ilgili yabancı dilden sorulacak konuları kavrama, özetleme, çeviri, ifade ve muhakeme etme yeteneğine göre değerlendirilecektir.

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Nihai başarı listesi sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon kadar aday sınavda başarılı sayılır. Sınav Komisyonu tarafından ilanda belirtilen pozisyon sayısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.

BRÜT ÜCRET

*Mesleki Tecrübe-Brüt Ücret
5 Yıldan fazla 4.546,49
3-5 Yıl 4.319,75
0-3 Yıl 3.830,73

*Mesleki Tecrübenin belirlenmesinde 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK’na tabi olarak özel sektörde mütercim-tercüman olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

Adalet Bakanlığı 10 Sözleşmeli Mütercim Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir