Bitcoin Para Birimi

ABD Adalet Bakanlığı, On Yıl Önce ‘İpek Yolu’ Karanlık Ağı Aracılığıyla Çalınan 3.4 Milyar Dolarlık Bitcoin’e El Koyduğunu Açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, On Yıl Önce ‘İpek Yolu’ Karanlık Ağı Aracılığıyla Çalınan 3.4 Milyar Dolarlık Bitcoin‘e El Koyduğunu Açıkladı ABD Adalet Bakanlığı, On Yıl Önce ‘İpek Yolu’ Karanlık Ağı Aracılığıyla Çalınan 3.4 Milyar Dolarlık Bitcoin’e El Koyduğunu Açıkladı Adalet Bakanlığı, çalınan Bitcoin’e 3.36 milyar dolarlık el konduğunu duyurdu. Sanık James Zhong, Silk Road adlı karanlık […]

Devamı
Kamu Personeli İş ilanı

Adalet Bakanlığı 80 Sözleşmeli Personel Alacak 2022

Adalet Bakanlığı 80 Sözleşmeli Personel Alacak 2022 Adalet Bakanlığı 80 Sözleşmeli Personel Alım İlanı ADALET BAKANLIĞICEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ80 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 […]

Devamı
Kamu Personeli İş ilanı

Adalet Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alacak 2022

Adalet Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alacak 2022 Adalet Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alacak 2022 İlanı ADALET BAKANLIĞINDAN Sözleşmeli İcra Kâtipliği (657 SK. 4/B) Sınav İlanı İcra Dairelerinde görev yapmak üzere;Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 […]

Devamı
Kamu Personeli İş ilanı

Adalet Bakanlığı 108 Sözleşmeli Personel Alacak 2022

Adalet Bakanlığı 108 Sözleşmeli Personel Alacak 2022 Adalet Bakanlığı 108 Sözleşmeli Personel Alacak 2022 İlanı ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ108 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanıCeza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve […]

Devamı
Kamu Personeli İş ilanı

Adalet Bakanlığı 5.455 Sözleşmeli Personel Alacak 2022

Adalet Bakanlığı 5.455 Sözleşmeli Personel Alacak 2022 Adalet Bakanlığı 5.455 Sözleşmeli Personel Alacak 2022 İlanı T.C. ADALET BAKANLIĞICEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5.455 SÖZLEŞMELİ (657 SK. 4/B) POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIM SINAV İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 […]

Devamı
Kamu Personeli İş ilanı

Adalet Bakanlığı 6.459 Sözleşmeli Personel Alacak 2022

Adalet Bakanlığı 6.459 Sözleşmeli Personel Alacak 2022 Adalet Bakanlığı 6.459 Sözleşmeli Personel Alacak 2022 İlanı Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlânı Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere; EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı […]

Devamı
Kamu Personeli İş ilanı

Adalet Bakanlığı 301 Sözleşmeli Personel Alacak 2022

Adalet Bakanlığı 301 Sözleşmeli Personel Alacak 2022 Adalet Bakanlığı 301 Sözleşmeli Personel Alacak 2022 İlanı T.C. ADALET BAKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ ve MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” […]

Devamı
Kamu Personeli İş ilanı

Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak 2022

Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak 2022 Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alım İlanı T.C. ADALET BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR ALIMI İLANIBakanlığımız merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 9 uncu dereceli on beş (15) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav […]

Devamı
Kamu Personeli İş ilanı

Adalet Bakanlığı 22 Teknisyen ve Gemi Adamı Alacak

Adalet Bakanlığı 22 Teknisyen ve Gemi Adamı Alacak ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTeknisyen ve Gemi Adamı Alım İlanıCeza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 6-9’uncu dereceli kadrolara aşağıda belirtilen unvan ve sayıda personel alımı yapılacaktır. Unvan – İstihdam Şekli – Kadro Adeti Gemi Adamı Kadrolu 3 […]

Devamı
Kamu Personeli İş ilanı

Adalet Bakanlığı 150 İdare Memuru Alacak

Adalet Bakanlığı 150 İdare Memuru Alacak ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKadrolu İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanıCeza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 7-9’uncu dereceli kadrolara 150 idare memuru öğrencisi alımı yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 17.01.2022-31.01.2022 tarihleri arasında saat 17.30’a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya […]

Devamı