Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 5 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 5 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 5 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 5 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolar

BÜTÇE: MERKEZİ BÜTÇE
BİRİMİ: DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ

ÜNVANI-ADET-ARANAN ÖZELLİKLER

HEMŞİRE

1 -SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK.
-HERHANGİ BİR HASTANENİN KADIN DOĞUM BÖLÜMÜNDE EN AZ İKİ YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK.

SAĞLIK TEKNİKERİ

1 -SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
-ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EN AZ ÜÇ YIL ÇALIŞTIĞINI BELGELEMEK.
-TEMEL İLK YARDIM, TIBBİ TERMİNOLOJ, SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM VE SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM
SİSTEMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLDUĞUNU BELGELEMEK

SAĞLIK TEKNİKERİ

1 -SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
-ENFEKSİYON KORUMA EĞİTİM VE HASTA GÜVENLİĞİ YAŞLI BAKIM BAKICILIĞI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNE KATILDIĞINI BELGELEMEK.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (BİYOLOG)

1 -ÜNİVERSİTELERİN BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
-ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİNDE KÖK HÜCRE LABORATUARINDA EN AZ İKİ YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELENDİRMEK.
-FOTOFEREZ (KÖK HÜCRE IŞINLAMA) İŞLEMLERİ SERTİFİKASI SAHİBİ OLMAK.
TAM OTOMATİK ELEKTROFOTOREZ CİHAZI KULLANICI SERTİFİKASI SAHİBİ OLMAK.

FİZYOTERAPİST

1 -FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULLARININ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI MEZUNU OLUP, BU ALANDA EN AZ DÖRT YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK VE PRENATAL-POSTNATAL FİZYOTERAPİ EĞİTİMİNİ ALMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.

I- GENEL ŞARTLAR

657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III-İLK BAŞVURU TARİHLERİ: İlk Başvuru: 25/04/2019
Son Başvuru: 09/05/2019

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) Yukarıda sayılan Pozisyonlar için KPSS 2018 (B) sınavından alınan puan üstünlüğüne göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun müspet gelmesi halinde atanmaları yapılacaktır.
3) Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atanan adaylar 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

V- İSTENEN BELGELER

1- Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.
2- 2018 KPSS (B) sonuç belgesi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.
Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)
3- Başvurulan pozisyonlarda istenilen belgeler.
4- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
5- Adli Sicil Kaydı.
6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
7- 2 adet vesikalık fotoğraf.

NOT: 1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmaları gerekmektedir.
3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN
Tel: 0432–486 54 22
NOT: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 5 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak.

Yorum yapın