You are currently viewing Türkiye’nin 2018 Yılı Maden ve Doğal Taş İhracatı
Doğal Taş

Türkiye’nin 2018 Yılı Maden ve Doğal Taş İhracatı

Türkiye’nin 2018 Yılı Maden ve Doğal Taş İhracatı yazımızda 2018 yılı maden ve doğal taş da hedeflerin ne olduğu, 2017 yılında toplam kazanılan gelir, maden ve doğal taş ihracatının en fazla yapıldığı ülkeler ve madencilikte eksikliğin ne olduğunu yazdık.

2017 Yılı Maden ve Doğal Taş İhracatı Rakamları

Maden ihracatında 2017 yılında toplamda %23’lük bir artış olmuştur. 4.86 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşılmıştır. 2016 yılında maden ihracatı 3.78 milyar dolardı. Maden ihracatının yarısını doğal taşlar oluşturmaktadır. Doğal taş ihracatında 2017 yılında 2 milyar 50 milyon dolarlık satış yapılmıştır. Doğal taş ihracatında da %13’lük artış yakalanmıştır. Maden ihracatında metalik cevherlerin önemi büyüktür.

Maden İhracatında Türkiye

Türkiye’nin 2018 Yılı Maden İhracatında Durumu

Maden ve doğal taşı ihracatta ayırmak gerekir. İki ihracat kaleminde de en büyük alıcılar Amerika ve Çin’dir. Maden kısmında krom, bor, bakır ve çinko önem kazanmaktadır. Bu ürünlerin dünya borsasındaki birim fiyatları da ülkemizin ihracat rakamlarını değiştirmektedir. Üretilen ve ihraç edilen maden ürünleri aynı olsa bile değerlerinin artması ihracat rakamlarını artıracaktır. Ülkemizdeki madenlerden çıkarılan kromun en büyük alıcısı Çin’dir. Çin büyümesini sürdürdüğü sürece ve ham madde alımına devam ettiği sürece, ülkemizin maden ihracat rakamlarını sürekli olarak artacaktır.

Doğal taş kısmında ise ülkemizden en fazla ihracat yapan ülke Amerika’dır. Amerika’ya doğal taş ürünü satan diğer önemli ülke İtalya’dır. Amerika’da inşaatlarında artması, doğal taşa olan ihtiyacın daha fazla olacağı anlamını taşımaktadır. Bu nedenle doğal taş ihracatında da önemli bir artış beklenmektedir. Bunların yanı sıra Orta Doğu’da olan savaş ve karışıklıklar doğal taş ihracatını bu bölgede etkilemiştir. Özellikle Irak’a yapılan maden ve doğal taş ihracatı rakamları düşmüştür. Katar’la olan yakın görüşmeler sayesinde onların İtalya’ya olan ilgisi bize çekilmiştir. Genel olarak hem maden hemde doğal taş ihracatında pozitif yönde bir beklenti bulunmaktadır.

Türkiye'nin 2018 Yılı Maden

Madencilikte Eksiklikler

Doğal taş kısmında ithalatımız çok azdır. Herhangi bir cari açık bu alanda bulunmamaktadır. Özellikle mermer ihracatında dünyanın en büyük ülkeleri arasındayız. Ülkemiz yeraltı kaynakları bakımından çok zengindir. Ülkemizde maden ve maden cevherleri de çok fazladır. Türkiye’nin maden de tek sorunu, uç ürünler üretmede sıkıntı yaşamasıdır. Bu tür ürünler daha fazla katma değerli ürünler yapılmasını sağlamaktadır ve daha fazla para kazanılmasını katkı sağlamaktadır. Bu alanda teşviklerin ve gerekli çalışmaların yapılması gerekir.

Türkiye’nin 2018 Yılı Maden ve Doğal Taş İhracatı.

Bir yanıt yazın