İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Türkiye 1990-2019 Sera Gazı Emisyon İstatistikleri

Türkiye 1990-2019 Sera Gazı Emisyon İstatistikleri

Türkiye Sera Gazı Emisyon İstatistikleri

Türkiye 1990-2019 Sera Gazı Emisyon İstatistikleri

Türkiye 1990-2019 Sera Gazı Emisyon İstatistikleri Açıklandı

Toplam sera gazı emisyonu 2019 yılında 506,1 Mt COeşdeğeri oldu

Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2019 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre %3,1 azalarak 506,1 milyon ton (Mt) COeşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton COeşd., 2018 yılında 6,4 ton COeşd. ve 2019 yılında 6,1 ton COeşd. olarak hesaplandı.

Sektörlere göre emisyon miktarında enerji sektörü ilk sırada yer aldı

Toplam sera gazı emisyonlarında 2019 yılında COeşd. olarak en büyük payı %72 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla %13,4 ile tarım, %11,2 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve %3,4 ile atık sektörü takip etti.

Enerji sektörü emisyonları 2019 yılında, 1990 yılına göre %161 artarken bir önceki yıla göre %2,3 azalarak 364,4 Mt COeşd. olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre %147,1 artarken bir önceki yıla göre ise %14,3 azalarak 56,4 Mt COeşd. olarak hesaplandı.

Tarım sektörü emisyonları 2019 yılında, 1990 yılına göre %47,7, bir önceki yıla göre %4,1 artarak 68 Mt COeşd. olarak hesaplandı. Atık emisyonları ise 1990 yılına göre %55,7 artarken bir önceki yıla göre %5 azalarak 17,2 Mt COeşd. olarak hesaplandı.

COemisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

Toplam COemisyonlarının 2019 yılında %34,6’sı elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere %87,4’ü enerji sektöründen, %12,3’ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, %0,3’ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

CHemisyonlarının %62,4’ü tarım, %19,5’i enerji, %18,1’i atık ve %0,03’ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen; N2O emisyonlarının ise %72,5’i tarım, %15,7’si atık, %8,8’i enerji ve %3’ü de endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı(1).

AÇIKLAMALAR

Sera gazı emisyon istatistikleri haber bülteni, enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarım ve atık sektörlerinden kaynaklanan, doğrudan sera gazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve florlu gazları (F-gazları) kapsamaktadır. Dolaylı sera gazı emisyonları olan azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO2) kapsanmamıştır.
(1) Yuvarlamadan dolayı toplamı %100’ü vermeyebilir.

Türkiye 1990-2019 Sera Gazı Emisyon İstatistikleri-Kaynak: TÜİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir