İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Türk-Alman Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Türk-Alman Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Türk-Alman Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Türk-Alman Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Türk-Alman Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Kadrolar

S.No
Unvan
Sayı
KPSS Yılı
KPSS Puan Türü
Nitelikler

1
Mühendis
2
2020
KPSSP3
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezun olmak. Belgelendirilmek kaydıyla alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

2
Tekniker
1
2020
KPSSP93
Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Çevre Tasarımı, Peyzaj ve Süs Bitkileri Ön Lisans Programlarından birinden mezun olmak. Belgelendirilmek kaydıyla en az bir yıl deneyim sahibi olmak.

3
Teknisyen
1
2020
KPSSP94
Ortaöğretim kurumlarının tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve Dallarından mezun olmak. Mezun olunan alanda en az 1 yıl tecrübesi bulunmak.

4
Teknisyen (Karocu / Fayansçı)
1
2020
KPSSP94
Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Duvarcılığı, Yapı yüzey kaplama, Yapı Yüzey Kaplamacılığı, Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak. Mezun olunan alanda en az 1 yıl tecrübesi bulunmak.

5
Kütüphaneci
1
2020
KPSSP3
Üniversitelerin Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans programlarının birinden mezunu olmak. En az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlamak.

6
Mühendis (Elektrik-Elektnonik)
1
2020
KPSSP3
Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Alanında en az 2 yıl tecrübesi bulunmak.

7
Büro Görevlisi
2
2020
KPSSP3
Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans mezunu olmak. Alanında en az 1 yıl tecrübesi bulunmak. Tek düzen hesap planı ve muhasebe uygulamaları sertifikasına sahip olmak.

8
Büro Görevlisi
1
2020
KPSSP3
Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilme üzere Talaşlı Üretim Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Alanında en az 3 yıl tecrübesi bulunmak.

Türk-Alman Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
b. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
c. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
e. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

f. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
g. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
h. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI

Adaylar ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası http://pdb.tau.edu.tr/tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilirler.

BAŞVURU TARİHLERİ : 14.02.2022-28.02.2022
BAŞVURU ADRESİ : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Şahinkaya Cad.No:106 Beykoz / İSTANBUL

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Başvuru Formu (http://pdb.tau.edu.tr/formlar İnternet sayfasından temin edilebilir)
Diploma Fotokopisi (E-Devlet üzerinden Alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir) Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi.
KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi.
Tecrübe belgesi (İstenilen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) E-Devlet üzerinden barkod bulunan belge alınabilir.
Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenilen belgeler
1 Adet fotoğraf

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

* Başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.tau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

* Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlanen duyurulur.

Türk-Alman Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir