Söz Söyleme Kuralları

Söz Söyleme Kuralları yazımızda Kınalızade Ali‘ye göre 9 maddeden oluşan insanların söz söyleme kurallarını ve birkaç atasözünü yazdık.

Söz Söyleme Üzerine Tavsiyeler

 1. Mutlak olarak çok söz söylemekten son derece kaçınmak gerekir. Çünkü çok söz dimağ hafifliğinin ve akılsızlığın nişanıdır. Ayrıca hürmet hissinin azalmasına sebep olur.
 2. Topluluktaki diğer üyelere konuşması için fırsat vermemek en rezil ve çok kötü bir davranıştır. Ne kadar kısa konuşulursa o kadar edebe yakın bir davranış olur.
 3. Başkasına bir şey sorulduğunda kendisi bilse bile hemen cevap vermek için atılmamalıdır.
 4. Birisi sözünü tamamlamadan kendisi söze başlamamalıdır.
 5. Mecliste oturanlar bir sözü ondan gizli söylerse önemli bir şey olarak kabul edip duymak için gayret göstermemelidir. Özellikle kendisi hakkında konuşulan kişinin bu zanna kapılma ihtimali olduğu zamanlarda, toplulukta biriyle diğerlerinden gizli olarak fısıltıyla konuşmamalıdır.
 6. Büyüklerle konuşurken kinayeli söz söylememelidir. Ses tonu itidal üzerine olmalıdır. Ne karşısındakinin tekrar sormasını gerektirecek kadar alçak sesle, ne de karşısındakinin küçültücü kötü edepli bir tavırla yüksek sesle konuşulmalıdır.
 7. Her zaman duruma ve yere göre konuşulmalı, elle, başla, göz ve kaşla işaret edilmemelidir.
 8. Haklı bile olunsa büyüklerle münakaşa ve tartışmaya girilmemelidir.
 9. Hiç kimsenin durumu, hareketleri, sözleri ve sesleri ister yüceltmek ister alay etmek için olsun taklit edilmemelidir.

Konuşma İle İlgili Atasözleri

 • Adam ikrarından, hayvan yularından çekilir.
 • Akil isen açma sırrını dostuna, dostunun dostu vardır o da söyler dostuna.
 • Az söz çoğa varır.
 • Değirmeni su döndürür, insanı dil.
 • Dilim, bana giydir kilim.

İnsan ve Hayat Dergisi‘nden yardım alınmıştır.

Yorum yapın