Haber

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 16 Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup

başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup

Atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım
tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların

Özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.
İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin www.sbu.edu.tr adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.
NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 16 Akademik Personel Kadrolar

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR

1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti
Dr. Öğr.
Üyesi
3
Farklı şelasyon ajanlarının kök kanal dentininin mikrosertliği ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerinin incelenmesi ile Endodontik sodyum hipoklorit komplikasyonlarının değerlendirilmesi konularında çalışması olmak.

2
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Renklendirilmiş monolitik zirkonya blokların kırılma dayanımları üzerine çalışması olmak.

3
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Profesör 1
İlgili anabilim dalında doçent olmak. Agresif periodontitis ve yaşam kalitesi ilişkisi konusunda çalışması
olmak.

4
Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Doçent 1
Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Hareket hastalığında (taşıt tutması) nazal yoldan ilaç uygulanmasının in vitro ve in vivo değerlendirilmesi ve ayrıca sürekli etkili tablet formülasyonlarının geliştirilmesi konularında çalışması olmak

5 Gülhane Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya

Dr. Öğr.
Üyesi
3
Preanalitik mekanik karıştırma zamanlarının acil laboratuvarda tam kan sayımı parametreleri üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak. Biyokimya alanında çalışmaları bulunmak.

6
Gülhane Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
3
Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak, Probiyotiklerin, patojen çoğunluğu algılama sistemleri üzerine etkileri üzerine çalışmaları olmak.

7
Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri Hemşirelik Esasları
Dr. Öğr.
Üyesi
3
Hemşirelik Esasları alanında Doktora yapmış olmak. Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastaların uyku kalitesi ve anksiyetesi üzerine çalışma yapmış olmak.

8
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik
Dr. Öğr.
Üyesi
3
Beslenme ve diyetetik alanında doktora yapmış olmak, Türkiye’de fenilketonüri hastalığında tanı, tedavi, izlem ve uygulamaların saptanması konusunda çalışması olmak.

9 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr.
Üyesi
3
Gebelik ve laktasyon dönemi diyet ile anne sütünün total antioksidan kapasitesi arasındaki ilişki, gastroözofageal reflü semptomları ve beslenme tercihleri konularında çalışması olmak.

10
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet
Dr. Öğr.
Üyesi
3
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını sosyal hizmet alanında yapmış olmak. Empati, yaşlılık, evde bakım ve yardım davranışı konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir