Haber

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLÂNI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

Başvurular, 17 Ekim 2022-31 Ekim 2022 tarihleri arasında istenilen belgeler ile şahsen veya postayla Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.
Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Asıl aday pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen vb. adayların yerine yedek adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.
Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde, mezuniyet tarihi önce olana bunların da eşit olması halinde yaşı küçük olana öncelik verilecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.
Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
2- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Öğrenim durumu ön lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP93; ortaöğretim (lise ve dengi) olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP94 puan türü esas alınacaktır.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak.
5- “7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca çalıştırılacağı birime göre yaptırılacak “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” sonucu olumlu olmak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Nitelikler

İLAN KODU
ÖĞRENİM DURUMU
UNVANI/ CİNSİYETİ
ADEDİ
PUAN TÜRÜ
MEZUNİYET ALANI
ÖZEL ŞARTLAR
AÇIKLAMA/NOT

001
Ön Lisans
Büro Personeli
(Kadın/ Erkek)
1
KPSS P93
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi veSekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

002
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Destek Personeli (Şoför)
(Erkek)
2
KPSS P94
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden sınava girmiş olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla 38 yaşından gün almamış olmak. (31/10/1985 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar başvurabilecektir.)
-D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Eski E sürücü belgesi)
-Otobüs Kaptanı (Şoför), Şoför (Yolcu-Yük Taşıma) veya Ağır Kamyon Şoförü meslek kodlarında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. (Ayrıntılı bilgi, başvuru için gerekli evrakların 8’inci maddesinde yer almaktadır.)
-SRC-2 ve SRC-4 belgesine sahip olmak.
-Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.

003
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
(Kadın/ Erkek)
2
KPSS P94
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak. (31/10/1988 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar başvurabilecektir.)
-Bu pozisyonda istihdam edilecekler bina içi, bina dışı, park ve bahçe işlerinde çalıştırılacaklardır.
-Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.

004
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Teknisyen (Erkek)
1
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının TesisatTeknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servis Dallarının herhangi birinden mezun olmak.
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden sınava girmiş olmak.
-İlgili dallarda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. (Ayrıntılı bilgi, başvuru için gerekli evrakların 8’inci maddesinde yer almaktadır.)

005
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Teknisyen (Erkek)
1
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının İklimlendirme Sistemleri Dalından mezun olmak.
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden sınava girmiş olmak.
-İklimlendirme Sistemleri Dalında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. (Ayrıntılı bilgi, başvuru için gerekli evrakların 8’inci maddesinde yer almaktadır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)
2- Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Diğer türlü ibraz edilecek belge noter onaylı olmalıdır.)
3- Nüfus kayıt örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)
4- 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir.)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)

6- Adlî sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)
7- 2020 yılı KPSS Sonuç Belgesi.
8- Tecrübe istenen pozisyonlar için Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)

9- Emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak ya da SGK’dan alınabilir. Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
10- Tüm pozisyonlar için resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecek olup Destek Personeli (Şoför-Temizlik) pozisyonları için kurul raporunda ayrıca “vardiyalı çalıştırılabilir.” ibaresinin yazması gerekmektedir.)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak-Kaynak: kamuilan.sbb.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir