Haber

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN
657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme) istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, toplam 42 sözleşmeli personel alınacaktır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Kadrolar

Alım Yapılacak Kişi Adedi
Öğrenim Durumu
Cinsiyet
Kadro Unvanı

7

Ön lisans

Büro Personeli

3
Ön Lisans : 1 Kişi

Ortaöğretim: 2 Kişi

Destek Personeli (Yemek Hizmetleri/Aşçı)

5
Ön lisans Erkek
Koruma ve Güvenlik Güvenlisi

27
Ortaöğretim
Kadın : 6 Kişi
Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri/Temizlik Personeli)
Erkek : 21 Kişi

I- Orta Doğu Teknik Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
  a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
 9. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 10. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.

II-ÖZEL ŞARTLAR:

A- Büro Personeli:

Puan Türü
Adet
Öğrenim Durumu
Özel Şartlar

2020 KPSS (P93) 7 Ön lisans

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (70) puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

B- Koruma ve Güvenlik Görevlisi:

Puan Türü
Adet
Öğrenim Durumu
Cinsiyet
Özel Şartlar

2020 KPSS (P93) 5 Ön lisans Erkek

Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (60) puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Askerliğini yapmış olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. Sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

C- Destek Personeli (Yemek Hizmetleri/Aşçı):

Puan Türü
Adet
Toplam (3)
Öğrenim Durumu
Özel Şartlar

2020 KPSS (P93) 1 Ön lisans**

Aşçılık ön lisans programı mezunu olmak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (60) puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Alanında en az (2) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz etmek. 2020 KPSS (P94) 2 Ortaöğretim** – Yiyecek İçecek Hizmetleri alan/Aşçılık dalında lise veya dengi okul mezunu olmak ya da düz lise mezunu olup, Halk eğitim Müdürlükleri ile diğer resmi Kurum ve Kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az (60) puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Alanında en az (2) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz etmek.

**Öğrenim durumuna göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer öğrenimden başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.

D- Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri/Temizlik Görevlisi):

Puan Türü
Adet
Öğrenim Durumu
Cinsiyet
Özel Şartlar

2020 KPSS (P94) 27 Ortaöğretim Erkek** 21 Kişi

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az (60) puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Kadın** 6 Kişi

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az (60) puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

**Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.

B-BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 2. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.
 3. 2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi.
 4. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 5. Yukarıda özel şartlar bölümünde istenilen belgeler.
  *** Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
  *** Başvuruda bulunacak adayların yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  *** Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup, 06.12.2021 Pazartesi günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.
  Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Personel Daire Başkanlığı– Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

*Başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi, 13.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler de, 13.12.2021 tarihinde http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan edilecek olup, 20.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen diğer belgeler ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri ya da [email protected] adresine ilgili belgeleri yüklemek üzere e-posta yolu ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır. Arşiv Araştırmasının olumlu neticelenmesine müteakip, göreve başlamaya hak kazanan adaylar, http://pdb.metu.edu.tr internet sitesinden ilan edilecek ve iletişim numaralarından ilgililere tebligat yapılacaktır. Bu ilan ve ilgili görüşme ile yapılan bildirim tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.
***İlanen duyurulur.
Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-210 3437 – 0312-210 3460 – 0312-210 3438 – 0312-210 2126

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir