Haber

Orman Genel Müdürlüğü 122 Sözleşmeli Personel Alacak

Orman Genel Müdürlüğü 122 Sözleşmeli Personel Alacak

Orman Genel Müdürlüğü 122 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 122 (Yüz yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Orman Genel Müdürlüğü 122 Sözleşmeli Personel BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

1 – 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 – 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3 – Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1- 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3 VE KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak, 2 – Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3 – Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için; – C sınıfı ehliyete sahip olmak, – Cinsiyeti Erkek olmak,

4 – Avukat pozisyonuna başvuranlar için; -Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Adaylar 01/06/2020 – 12/06/2020 tarihleri arasında isealim.ogm.gov.tr adresindeki
sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 12/06/2020 gecesi
saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya
diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. OGM Sitesi İçin Tıklayın

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Her aday ilanda yer alan EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından
başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar Ek-2’de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla
olan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ

657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde,
yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, başvuru genel ve özel şartları taşıyan ve başvuru yapan
adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3,
Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme
işlemi yapılacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 22.06.2020 tarihine kadar isealim.ogm.gov.tr
adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına
hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen başvuru genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı
bir hak iddia edemeyecektir.

Orman Genel Müdürlüğü 122 Sözleşmeli Personel Alımı Pozisyon ve Program Adları

POZİSYON | POZİSYON SAYISI | ÖĞRENİMİ | KPSS PUAN TÜRÜ | NİTELİK KODU | PROGRAM KODU

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 4 LİSANS KPSSP3 4531 3124

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 3 LİSANS KPSSP3 4639 3252

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 6 LİSANS KPSSP3 4669 3221

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 2 LİSANS KPSSP3 4533 5134

AVUKAT (TAM ZAMANLI) HUKUK 27 LİSANS KPSSP3 4419 3209

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun
olmak. 80 ORTAÖĞRETİM KPSSP94 2001

Not: Pozisyonların yerleştirileceği iller ekte yer almaktadır. Ek İçin kamuilan.ailevecalisma.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

Orman Genel Müdürlüğü 122 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir