İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Sürekli İşçi Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Sürekli İşçi Alacak

İşkur İlanları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Sürekli İşçi Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Sürekli İşçi Alım İlanı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
Manisa Celal Bayar Üniversitesinin bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Sürekli İşçi Alımı Meslekler

Çalıştırılacağı Hizmet Türü
Alınacak Personel Sayısı
Öğrenim Durumu
Yaş Sınırı
Özel Koşullar
Yöntem
Çalışma Yeri

Temizlik Görevlisi
14
En az ilkokul mezunu olmak, en çok lisans mezunu olmak.
18-40
Hijyen eğitimi belgesine sahip olmak.
Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Kura ve Sözlü Sınav
Manisa İli ve İlçeleri

Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
1
En az ilkokul mezunu olmak, en çok ön lisans mezunu olmak.
18-40
Makine, motor, tesviye, otomotiv bölümü, motorlu araçlar teknolojisi alanı, makine teknolojisi alanı önlisans veya ortaöğretim programlarının birinden mezun olmak ya da 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince Motor tamirciliği dalında Ustalık belgesine sahip olmak.
Kura ve Sözlü Sınav
Manisa İli ve İlçeleri

ENGELLİ KONTENJANI

Çalıştırılacağı Hizmet Türü
Alınacak Personel Sayısı
Öğrenim Durumu
Yaş Sınırı
Özel Koşullar
Yöntem
Çalışma Yeri

Temizlik Görevlisi
12
En az ilkokul mezunu olmak, en çok lisans mezunu olmak.
18-40
Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Kura ve Sözlü Sınav
Manisa İli ve İlçeleri

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)
1
En az ilkokul mezunu olmak, en çok ön lisans mezunu olmak.
18-40
Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans veya ortaöğretim programlarının birinden mezun olmak ya da 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince kaynakçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak.
Kura ve Sözlü Sınav
Manisa İli ve İlçeleri

Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme)
1
En az ilkokul mezunu olmak, en çok ön lisans mezunu olmak.
18-40
İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans veya ortaöğretim programlarının birinden mezun olmak ya da 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince iklimlendirme ve soğutma dalında Mesleği ile ilgili Ustalık belgesine sahip olmak.
Kura ve Sözlü Sınav
Manisa İli ve İlçeleri

Elektrikçi(Genel)
1
En az ilkokul mezunu olmak, en çok ön lisans mezunu olmak.
18-40
Elektrik önlisans veya ortaöğretim programından mezun olmak ya da 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince Elektrik dalında Mesleği ile ilgili Ustalık belgesine sahip olmak.
Kura ve Sözlü Sınav
Manisa İli ve İlçeleri

Sıhhi Tesisatçı
1
En az ilkokul mezunu olmak, en çok ön lisans mezunu olmak.
18-40
Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi önlisans ve ortaöğretim programlarının birinden mezun olmak ya da 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince Sıhhi tesisatla dalında Mesleği ile ilgili Ustalık belgesine sahip olmak.
Kura ve Sözlü Sınav
Manisa İli ve İlçeleri

TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK DERECE YARALANANLAR KONTENJANI

Çalıştırılacağı Hizmet Türü
Alınacak Personel Sayısı
Öğrenim Durumu
Yaş Sınırı
Özel Koşullar
Yöntem
Çalışma Yeri

Büro İşçisi
12
En az ortaöğretim mezunu olmak, en çok lisans mezunu olmak.
18-40
Kura ve Sözlü Sınav
Manisa İli ve İlçeleri

İnşaat Mühendisi
1
Lisans mezunu olmak
18-40
Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.
KPSS/ Sözlü Sınav
Manisa İli ve İlçeleri

Makine Mühendisi
1
Lisans Mezunu olmak.
18-40
Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS/ Sözlü Sınav
Manisa İli ve İlçeleri

Elektrik Mühendisi
1
Lisans mezunu olmak
18-40
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS/ Sözlü Sınav
Manisa İli ve İlçeleri

Şartları taşıyan adayların, başvurularını www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
İlanen duyurulur.

A) SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

-Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 15.04.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Üniversitemiz Prof..Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde yapılacaktır.

-Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.
-Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.
-Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.mcbu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
-Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

-Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
-Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.
-Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
-Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
-Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

-Yapılan sınavlar sonucunda

Asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.mcbu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
-Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

-Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (Üç) iş günü içinde itirazlarını yapabilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

B) BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav sonucunda başarılı olup sürekli işçi olarak görev başlatılacak adaylar Üniversitemiz internet adresinde (http://www.mcbu.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar anılan Başkanlığa şahsen teslim edeceklerdir.
-Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0236 201 10 00-1259

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Sürekli İşçi Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir