Ekonomi ve ParaHaber

Kurumsal Sektör Hesapları 2020 Verileri Açıklandı

Kurumsal Sektör Hesapları 2020 Verileri Açıklandı

Kurumsal Sektör Hesapları 2020

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2020 yılında 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin TL oldu

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2020 yılında bir önceki yıla göre %17,5 artarak 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin TL oldu.

Mali olmayan şirketlerin 2020 yılı katma değer içindeki payı %57,9 oldu

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı %57,9 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel devlet takip etti.

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH’ye oranı 2020 yılında %26,8 oldu

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı 2020 yılında toplam ekonomi için %26,8 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için %16,7, hanehalkı için %7, mali şirketler için %4,1 ve genel devlet için %-0,9 oldu.

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2020 yılı için %10,9 oldu

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2019 yılında %12,8 iken 2020 yılında %10,9 oldu.

Net borç verme/ Net borç alma işleminin GSYH’ye oranı toplam ekonomi için 2020 yılında %-5,1 oldu

Toplam ekonomi 2019 yılında GSYH’nin %1’i ile net borç veren konumunda iken 2020 yılında %5,1’i ile net borç alan pozisyonunda oldu.

AÇIKLAMALAR

Kurumsal sektör hesapları, mali olmayan şirketler, mali şirketler, genel devlet, hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ve dış alem arasındaki ekonomik işlemleri kapsar. Bu hesaplar, gelirin nasıl kazanıldığı, harcandığı ve tasarruf edildiğini göstermektedir.  Ayrıca sektörlerin ayrıntılı analizine olanak sağlamakla birlikte bu sektörlerin net borç alma ve verme durumunu da göstermektedir. Kurumsal sektör hesapları yurtiçi ve dış alem hesapları arasındaki etkileşimleri de göstermektedir.

2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri (UHTİ) ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde (ÖDİ) yapılan revizyonlar, GSYH hesaplamalarında 31 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan haber bülteni ile yansıtılmıştır. Ayrıca Devlet Hesapları ve Ödemeler dengesi revizyonlarının etkileri Kurumsal Sektör Hesapları tablolarına yansıtılmıştır.

Kurumsal Sektör Hesapları 2020 Verileri Açıklandı-Kaynak: TÜİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir