You are currently viewing Konkordato ve İflas İlişkisi
Konkordato

Konkordato ve İflas İlişkisi

Konkordato ve İflas İlişkisi yazımızda borçlu şirketlerin son günlerde birbirine ardına Konkordato ilan etmesini, şirketlere nasıl bir çözüm olduğunu ve tanımını yazdık.

Konkordato ve İflas Gündeme Oturdu

Konkordato ve iflas tabirleri şu sıralar haberlerde çokça boy göstermeye başladı. Konkordatonun ne olduğuyla ilgili net bir tanımlama yoktur. Ekonomik krizin olması, dövizle borçlanan şirketlerin döviz arttığı için daha çok borçlu olmasından kaynaklıdır. Kanunda yeni düzenlemelerle iflas ertelemenin sakıncaları, süreç içerisindeki sıkıntıları kaldırmak amacıyla iflas ertelemek ortadan kaldırılmıştır. Yerine aslında uygulamada olan icra-iflas kanununun en başından buyana 1958 yılından beri uygulanan Konkordato kurumu vardı. Uygulamada olmayan bu kurum kanunlarda vardı. İflas ertelemenin kaldırılmasıyla birlikte yeni bir düzelemeye gidildi. Bu şekilde kanunlarda var olan Konkordato uygulanmaya başlandı. Uygulanırken de tam olarak tanımı yapılamıyor. Yeni bir kurum olduğu için yavaş yavaş uygulamaya geçildi.

Girişimcilerin Şirket Kurma Yolu Hakkında

Konkordato Nedir? İflas Ertelemeden Farkı Ne?

Konkordato: Normal olarak borca batık bir şirketin başvurmuş olduğu bir yoldur. Borca batıklık ise şirketin pasifinin aktifinden fazla olmasıdır. Bu durumda şirket durumunu düzeltmek için Konkordato yöntemine başvurabilmektedir. Konkordatoya şirketler, şahıslar, ticari işletmeler ve borcu olan herkes başvuru yapabilmektedir. İflas ertelemede sadece iflasa tabi şirketler başvuru yapabiliyordu. Konkordatoda kriterleri sağlayan herkes başvuru yapabilmektedir.

Konkordatoda amaç pasifin aktifi geçmemesi için borçlunun, alacaklarına ödemelerini belirli bir yapılandırma ile ödeme yolunun açılmasını sağlamaktır. Borcun ödenmesinin şekli, zamanı, vadesi belirlenir. Burada borçlu hakimi ikna etmek zorunda değildir, alacaklısını ikna ederse çözüm yolu bulunur. Eski yöntem olan iflas ertelemede hakim ikna edilmek zorundaydı. Konkordatoda ile borçlu alacaklarına, borcunu ödeyeceğine dair söz vermektedir. Bu şekilde borçlu alacaklılarını ikna ediyor. Konkordato sözleşmesi imzalanır ve bu sözleşme doğrultusunda borçluya borcunu ödemek için imkan saplanır. Konkordatonun iyi uygulanması ülkeye fayda getirecektir.

Hukukçu Ayşem Şanlı’nın videosundan yardım alınmıştır.

Bir yanıt yazın