İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 25 Akademik Personel Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 25 Akademik Personel Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca personel alınacaktır.

Adaylar,

Üniversitemizin http://servis.kmu.edu.tr/basvuru/ adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları
“Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve beyan ettikleri bilgilere ilişkin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta
yoluyla başvurabilecekleri gibi, elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak
sisteme eklenmek suretiyle de yapabilirler. İstenilen belgeleri online olarak ekleyen adaylar şahsen veya posta yoluyla belge göndermeleri
gerekmemekte olup giriş sınavına katılmaya hak kazanmaları halinde belgelerin asıl veya onaylı örneklerini jüriye ibraz edeceklerdir.

Başvuru İşlemi Tarihi

Başvuru Başlama Tarihi Resmi Gazete İlan Tarihidir.
Son Başvuru Tarihi 14/01/2019 Pazartesi
Ön Değerlendirme Tarihi 16/01/2019 Çarşamba
Giriş Sınavı 18/01/2019 Cuma
Nihai Değerlendirme Tarihi 23/01/2019 Çarşamba

Sonuçlar www.kmu.edu.tr adresli Üniversitemiz web sitesinde açıklanacaktır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Personel Kadroları

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM KADRO SAYISI
DERECE UNVAN ÖZEL ŞARTLAR YABANCI DİL
ALES


Ermenek Meslek
Yüksekokulu/Bilgisayar
Teknolojileri/Bilgisayar Programcılığı
1 4
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya yazılım
mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak

70


Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu /
Çevre Koruma Teknoloji / Atık
Yönetimi
1 5
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
Çevre mühendisliği lisans mezunu olmak ve çevre
mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

70

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu /
Sağlık Bakım Hizmetleri / Evde Hasta
Bakımı
1 5
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
Hemşirelik veya fizyoterapi lisans mezunu olmak, ilgili
alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans
mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında 5
yıl deneyime sahip olmak.

70

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
/Terapi ve Rehabilitasyon / Engelli
Bakımı ve Rehabilitasyon
1 5
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
Sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık yüksekokullarının
sağlık memuru veya hemşirelik lisans mezunu olmak, tıp
veya ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış
olmak, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden
sonra yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders verme
deneyimi olmak.

70

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu /
Muhasebe ve Vergi / Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
1 5
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
Maliye veya işletme lisans mezunu olmak ve bu alanların
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

70


Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu /
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri /
Turizm ve Otel İşletmeciliği
1 5
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
İşletme lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.

70

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu /
Yönetim ve Organizasyon / Lojistik
1 5
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
İşletme lisans ve İşletme tezli yüksek lisans mezunu
olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden
sonra alanında en az 10 yıl tecrübeli olmak.

70


Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu/
Yönetim ve Organizasyon / Yerel
Yönetimler
1 5
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
Kamu yönetimi lisans ve kamu yönetimi alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla
lisans mezuniyetinden sonra alanında en az 2 yıl deneyime
sahip olmak.

70

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu /
Elektrik ve Enerji / Elektrik
1 4
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
Elektrik-Elektronik mühendisliği veya elektrik
mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

70

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu /
Tasarım / Grafik Tasarımı
1 6
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
Grafik, grafik tasarımı, resim, resim iş eğitimi lisans
mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans
yapmış olmak, lisans mezuniyetinden sonra en az 4 yıl
üniversitede ders verme deneyimine sahip olmak.

70

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu /

Tasarım / Grafik Tasarımı
2 6
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
Grafik, grafik tasarımı, resim, resim iş eğitimi lisans
mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

70

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu /
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri /
Aşçılık
1 6
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği, gastronomi ve
mutfak sanatları lisans mezunu olmak ve belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 10 yıl deneyime sahip olmak.

Muaf

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam
Bilimleri / Kur’an-ı Kerim’i Okuma ve
Kıraat İlmi
1 6
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak, hafız olmak, ilgili alanda yüksek öğretim
kurumlarında en az 10 yıl ders verme deneyimine sahip
olmak.
50 70

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve
Diyetetik / Beslenme Bilimleri
1 4
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)
Beslenme ve diyetetik alanında lisans ve tezli yüksek
lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans
mezuniyetinden sonra alanında en az 4 yıl deneyime sahip
olmak.
50 70

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat
Mühendisliği / Geoteknik
1 6
Araştırma
Görevlisi
İnşaat mühendisliği lisans mezunu olmak ve geoteknik
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
50 70

Mühendislik Fakültesi

/İnşaat
Mühendisliği / Yapı Malzemesi
1 6
Araştırma
Görevlisi
İnşaat mühendisliği lisans mezunu olmak ve yapı
malzemesi veya yapı yönetimi alanında doktora yapıyor
olmak.
50 70


Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar
Mühendisliği / Bilgisayar Yazılımı
1 6
Araştırma
Görevlisi
Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak ve
bilgisayar mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
50 70

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi / İslam Tarihi ve
Sanatları / İslam Tarihi
1 6
Araştırma
Görevlisi
İlahiyat fakültesi veya islami ilimler fakültesi mezunu
olmak, islam tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
50 70


Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik
/Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
1 6
Araştırma
Görevlisi
Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
50 70

Edebiyat Fakültesi

Edebiyat Fakültesi / Tarih / Yakınçağ
Tarihi
1 6
Araştırma
Görevlisi
Tarih lisans mezunu olmak ve yeniçağ veya yakınçağ
alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
50 70

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi
1 6
Araştırma
Görevlisi
Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 50 70


Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri /
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
1 6
Araştırma
Görevlisi
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans mezunu olmak
ve ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
50 70

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi /
Yönetim Bilimleri
1 6
Araştırma
Görevlisi
Kamu yönetimi lisans ve kamu yönetimi tezli yüksek
lisans yapmış olmak. Kamu yönetimi alanında doktora
yapıyor olmak.
50 70


Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu/Rekreasyon Yönetimi /
Rekreasyon Yönetimi
1 6
Araştırma
Görevlisi
Rekreasyon yönetimi lisans mezun olmak ve rekreasyon
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
50 70

GENEL ŞARTLAR-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

1- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak, Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
4- Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın
eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim
görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

(Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7’nci maddesi)

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için

ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet
yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi
öğrencisi olmak şartı aranır.

Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma
görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet
Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma
görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda

en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENİLEN BELGELER

Elektronik ortamda başvuru yapmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların müracaatları ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve süresi
içerisinde ulaşmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir;

Araştırma Görevlisi kadroları için

Lisans/yüksek lisans mezuniyet belgesi,

Lisans transkript belgesi,

ALES Belgesi

Yabancı Dil Belgesi

Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),

Öğrenci Belgesi

Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Şahsen veya posta yoluyla başvuracaklar için Üniversitemiz web sitesinden elektronik ortamda başvuruyu
tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır)
Özgeçmiş

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

Lisans mezuniyet belgesi,

Lisans transkript belgesi,

Yüksek lisans Belgesi (Özel şartlarda belirtilmişse)

Doktora Belgesi (Özel şartlarda belirtilmişse)

ALES belgesi,

Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),

Özel Şartlarda Belirtilmişse Tecrübe Belgesi (Tecrübenin lisans eğitiminden sonra olması, tecrübenin tespiti için çalışılan kurumdan alınacak
tecrübe belgesinde gösterilen sürelerin SGK’ya ödenecek primler ile uyumlu olması gerekmektedir.)

Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Şahsen veya posta yoluyla başvuracaklar için Üniversitemiz web sitesinden elektronik ortamda başvuruyu
tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır)

Özgeçmiş

MUAFİYET

Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek
yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim
kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim
elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları
haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 25 Akademik Personel Alacak.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir