İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » İnönü Üniversitesi 292 Sözleşmeli Personel Alacak

İnönü Üniversitesi 292 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

İnönü Üniversitesi 292 Sözleşmeli Personel Alacak

İnönü Üniversitesi 292 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

İnönü Üniversitesi 292 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVANI
SAYISI
CİNSİYETİ
ARANAN NİTELİKLER
PUAN TÜRÜ

HEMŞİRE
255
E-K

Yükseköğretim kurumlarının HemĢirelik, HemĢirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı KPSSP3

SAĞLIK TEKNİKERİ
2
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-Patoloji Laboratuvarında en az 2 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek.
2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
5
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
15
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
15
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
2018 yılı KPSSP93

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

  1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
  4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
  5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU ZAMANI

İlan Tarihi : 27/08/2020
Başvuru Bitiş Tarihi : 11/09/2020

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. (Covid salgın hastalığının dikkate alınarak başvurularda yığılmanın olmaması adına son günün beklenmemesi.)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

İnönü Üniversitesi 292 Sözleşmeli Personel Yerleştirme sonuçları en geç 30.09.2020 tarihinde www.inonu.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

NOT:
Üniversitemiz elektronik başvuru alma sistemine sahiptir. Ancak daha önce aynı özellikli iki ilanımız için elektronik ortamda başvuru alınmıştır. Kazanan asil ve yedek adayların %85’i göreve başlamamıştır. Bu nedenle ilan edilen pozisyonlarımız boş kalmıştır. Acil sağlık personeli ihtiyacımızın karşılanması ve söz konusu durumun tekerrür etmemesi adına başvuruların şahsen alınmasına karar verilmiş olup, böylelikle Üniversitemizde çalışmak isteyen adayların başvurması amaçlanmıştır.

İnönü Üniversitesi 292 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir