Hitit Üniversitesi 21 Akademik Personel Alacak

Hitit Üniversitesi 21 Akademik Personel Alacak

Hitit Üniversitesi 21 Akademik Personel Alım İlanı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca aşağıda belirtilen sayıda “Öğretim Üyesi” alınacaktır.
Hitit Üniversitesi 21 Akademik Personel Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır.
Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 26. maddesi ve yine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7100 sayılı Kanunla değiştirilen 4. ve 5. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;

– Başvuru dilekçe ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)
– Özgeçmiş,
– Yayın Listesi,
– 2 (iki) adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı sureti,
– Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile),
– Adli Sicil Kaydı,
– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,
– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10
19030 ÇORUM

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;

– Başvuru dilekçe ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
– Özgeçmiş,
– Yayın Listesi
– 2 (iki) adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı sureti,
– Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile),
– Adli Sicil Kaydı,
– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,
– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10
19030 ÇORUM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

– Başvuru dilekçesi ekinde; ( www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
– Özgeçmiş,
– Yayın Listesi
– 2 (iki) adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı sureti,
– Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile),
– Adli Sicil Kaydı,
– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi,
– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
-Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
-Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
-Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora / tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya Resmi Kurumlar tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
– Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
– Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
– Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

***NOT: Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.

Hitit Üniversitesi 21 Akademik Personel Kadrolar

S.NO UNVAN DER. ADET BİRİM BÖLÜM ABD/ASD/PROG. AÇIKLAMA

1 Prof. 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
Üretim Yönetim ve Pazarlama
Pazarlama Bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Marka Yönetimi, Nöropazarlama, Tüketici Davranışları ve İhracat Pazarlaması konularında çalışmalar yapmış olmak.

2 Prof. 1 1 İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Felsefesi
Din Felsefesi alanında doçent unvanı almış olmak, kötülük problemi ve ölümsüzlük konularında çalışmalar yapmış olmak.

3 Doç. 1 1
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Botanik
Biyoloji alanında doçent unvanı almış olmak, iç su fitoplanktonu, fitobentozu ve su kalitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4 Doç. 1 1 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi alanında doçent unvanı almış olmak ve Pilonidal sinüs cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

5 Doç. 1 1 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanı almış olmak ve kavikula kırıklarının cerrahi tedavisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6 Doç. 1 1 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanı almış olmak ve Kalp Cerrahisinin akciğer komplikasyonları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

7 Doç. 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Mali Hukuk
Maliye Bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Vergi Psikolojisi, Obezite Vergileri ve Kentsel Dönüşüm konularında çalışmalar yapmış olmak.

8 Doç. 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans
Finans
Finans Bilim alanında doçent unvanı almış olmak,
Firma Değerlemesi, Marka Değerinin Tespiti ve Finansal Kurumlarda Performans Ölçümü konularında çalışmalar yapmış olmak.

9 Doç. 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Muhasebe Finansman
Finans Bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Piyasa Anomalileri, Firma Değeri, Şirket Birleşme ve Devralmaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

10 Doç. 1 1
Alaca Avni Çelik MYO
Veterinerlik
Laborant ve Veteriner
Sağlık
Veteriner Fizyoloji alanında doçent unvanı almış olmak ve Böbrek yetmezliğine arpa çiminin etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

11 Doç. 2 1
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Müzik Müzik
Müzik alanında doçent unvanı almış olmak,kültürel müzikoloji konularında çalışmalar yapmış olmak ve uluslararası alanda icra deneyimine sahip olmak.

12 Doç. 2 1 Mühendislik Fakültesi

Elektrik
Elektronik
Mühendisliği
Elektrik Makineleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Elektrik Makineleri ve Gerçek Zamanlı Kontrol Sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

13 Doç. 2 1 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kulak, Burun, Boğaz
Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanı almış olmak ve uyku apnesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

14 Doç. 3 1 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanı almış olmak, intrakranial anevrizmalar ve kafa travmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

15
Dr. Öğr. Üyesi
3 1
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Maliye Maliye Teorisi
Maliye Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak, Vergi Yükü ve Sağlık Harcamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

16
Dr. Öğr. Üyesi
3 1
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Sayısal Yöntemler
İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Portföy Optimizasyonu, Karma Tahmin Modelleri ve Bulanık Programlama konularında çalışmalar yapmış olmak.

17
Dr. Öğr. Üyesi
3 1
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme
Üretim Yönetim ve
Pazarlama
İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Duyusal Markalama, Sosyal Medya, Nöropazarlama ve Mobil Pazarlama konularında çalışmalar yapmış olmak.

18 Dr. Öğr. Üyesi

4 1 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında uzman olmak ve vaskulitler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19
Dr. Öğr. Üyesi
4 1 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Tıbbi Farmakoloji
Tıp ya da Eczacılık lisans mezunu olmak, Tıbbi Farmakoloji alanında uzman olmak veya doktora yapmış olmak.

20
Dr. Öğr. Üyesi
4 1
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık
Yönetimi
Sağlık Kurumları Yönetimi
Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Sağlık Yönetimi alanında lisans mezunu olmak, İşletme alanında doktora yapmış olmak.

21
Dr. Öğr. Üyesi
4 1
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans mezunu olmak, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilim dalında doktora yapmış olmak.

Hitit Üniversitesi 21 Akademik Personel Alacak.

Yorum yapın