You are currently viewing Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2021 Açıklandı
Bağımlı Çocuklar

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2021 Açıklandı

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2021 Açıklandı

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2021

İnternete erişim imkanı olan hane oranı %92,0 oldu

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında hanelerin %92,0’ının evden İnternete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oran geçen yıl %90,7 idi.

İnternet erişim imkanı olan hane oranı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre, en yüksek %97,1 ile TR1 İstanbul (İstanbul) olurken bu bölgeyi %94,2 ile TR5 Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) bölgesi izledi.

İnternet kullanan bireylerin oranı %82,6 oldu

İnternet kullanım oranı 2021 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde %82,6 oldu. Bu oran, bir önceki yıl %79,0’dı. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde %87,7 ve kadınlarda %77,5 olduğu görüldü.

Genişbant ile İnternete erişim sağlayan hanelerin oranı %92,0 oldu

Genişbant ile İnternete erişim sağlayan hanelerin oranı 2021 yılında %92,0 oldu. Buna göre hanelerin %61,9’u sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet (uydunet), fiber bağlantı vb.) ile İnternete erişim sağlarken %88,5’i mobil genişbant bağlantı ile İnternete erişim sağladı. Genişbant İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıl %89,9’du.

İnternet kullanan bireylerin %80,5’i İnterneti düzenli kullandı

16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin %80,5’inin, 2021 yılı ilk üç ayını kapsayan dönemde İnterneti düzenli olarak (hemen her gün veya haftada en az bir defa) kullandığı görüldü. Düzenli İnternet kullanımı bir önceki yıl %76,5’ti.

E-devlet hizmetlerini kullanma oranı %58,9 olarak gerçekleşti

Özel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2020 yılı Nisan ayı ile 2021 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde İnterneti kullanan bireylerin oranı %58,9 oldu. Bu oran daha önce aynı dönem için %51,5 idi. E-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, kamu kurum ya da kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %55,8 ile ilk sırayı aldı. Bireylerin %32,3’ü çevrimiçi form doldurduğunu bildirirken, %27,7’si resmi formları indirdiğini/yazdırdığını belirtti.

İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %44,3 oldu

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2021 yılında %44,3 olarak gözlenirken önceki yıl %36,5 idi.

Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı erkeklerde %48,3 iken kadınlarda %40,3 oldu. Bu oran, bir önceki yıl sırası ile %40,2 ve %32,7 olarak gözlenmişti.

İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireyler mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde %32,4’ünün son üç ay içinde  (2021 yılı ilk üç ayı) alışveriş yaptığı görüldü. Bu oran geçen yılın aynı döneminde %23,9’du.

İnternetten en fazla %70,7 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar satın alındı

İnternet üzerinden 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde mal siparişi veren ya da satın alan bireylerin %70,7’si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu %40,8 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, %33,4 ile gıda ürünleri, %28,7 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, %27,7 ile basılı kitap, dergi, gazete ve %27,6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti. İnternet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan mal türleri erkeklerde; %64,1 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, %42,7 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar ve %33,4 ile gıda ürünleri iken kadınlarda %77,8 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, %40,6 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve %38,8 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar oldu.

En çok satın alınan veya abone olunan dijital içerik %30,6 ile film veya dizi izleme hizmeti oldu

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla 2021 yılının ilk üç ayında ürün satın alan ya da sipariş veren bireyler tarafından web sitesi veya uygulamaları kullanarak en çok satın alınan veya abone olunan dijital içerik %30,6 ile film veya dizi izleme hizmeti veya indirme olurken en çok satın alınan çevrimiçi hizmet %14,4 ile ulaşım hizmeti oldu.

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla 2021 yılının ilk üç ayında ürün satın alan ya da sipariş verenler içinde 1-2 defa ürün sipariş eden ya da satın alan bireylerin oranı %37,2 iken bunu 10’dan fazla yapanların oranı %17,4 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile %45,6 ve %11,2 olarak gözlenmişti.

Çevrimiçi satın almama nedeni en çok %34,8 ile ürünü yerinde görerek almayı tercih etme oldu – Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2021

2021 yılı ilk üç ayı içerisinde İnternet kullanıcısı olup aynı dönemde web sitesi veya mobil uygulama üzerinden mal ya da hizmet satın almayanların satın almama/sipariş vermeme nedenleri arasında; ürünü yerinde görerek almayı tercih etme, satış yapılan dükkana bağlılık ve alışkanlıklar %34,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu %28,8 ile son üç ayda İnternetten mal veya hizmet satın almaya gerek duyulmaması izledi.

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2021 Açıklandı-Kaynak: TÜİK

Bir yanıt yazın