İçeriğe geç
Anasayfa » Ekonomi ve Para » Dünyanın En Yoksul Ülkeleri 2021 listesi

Dünyanın En Yoksul Ülkeleri 2021 listesi

Dünyanın En Yoksul Ülkeleri 2021

Dünyanın En Yoksul Ülkeleri 2021 listesi

Dünyanın En Yoksul Ülkeleri 2021 Yılında Pandemi Nedeniyle Yoksullukları Daha da Arttı

Pandemi öncesi dünya, küresel yoksulluğu 2000 yılına kadar neredeyse yarıya indirmek için önemli ilerleme kaydetmişti. Ancak bugün, Birleşmiş Milletler’in çok boyutlu yoksulluk endeksi projeksiyonlarına göre, devam eden salgın, yoksul ülkeleri gelir eşitsizliğinin yeni bir eşiğine itti ve çevreyi sardı. Toplam insan nüfusunun neredeyse %8’i tam bir umutsuzluk içinde.

Yoksulluk, tanımı gereği, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gelir ve kaynaklara erişimde bir yoksunluktur. Dünya Bankası’na göre, yoksul veya düşük gelirli ülkeler, kişi başına gayri safi milli geliri (GNI) 1026 doların altında olan ülkelerdir. Dünyadaki yoksul ülkelerin çoğu, yıllarca süren iç çatışmalarla onları finansal güvensizliğe karşı savunmasız bırakan bir siyasi istikrarsızlık sonucu olmuştur. Ek olarak, küresel iklim acil durumunun neden olduğu doğal afetler, tüm ulusların yoksulluk ve hastalık döngülerine hapsolmasına neden oldu. Bu tür kırılgan altyapılar, Ebola ve AIDS salgınları gibi olumsuzlukların saldırısına dayanamaz ve uluslar kazandıkları verimli zemin ne olursa olsun çok hızlı bir şekilde kaybederler.

En yoksul on ülkenin Afrika’da olması belki de şaşırtıcı değil ve pandeminin bir sonucu olarak aşırı yoksullukta en büyük artışa tanık olmayı beklediğimiz yerin hem Afrika hem de Asya kıtası olmuştur. Bu ülkelerin tümü çevresel ve ekonomik risklere karşı son derece hassastır ve COVID 19 pandemisinin dalgalanmaları, ekonomilerinde uzun vadeli kalıcı zorluklara büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Her şey kaybolmadı ve bu ülkelerdeki dijital uçurumun daralması nedeniyle atılan birçok adım var. Bu ülkelerin tümü çevresel ve ekonomik risklere karşı son derece hassastır ve COVID 19 pandemisinin dalgaları, ekonomilerinde uzun vadeli kalıcı zorluklara büyük ölçüde neden olmuştur.

Korona Virüsü Belirtileri

Dünyanın En Yoksul Ülkeleri 2021 İlk 25

Metodoloji

Son 25 yılda, Dünya Bankası, ülkeleri ekonomik refah ölçeğine göre sınıflandırmak için kişi başına düşen gayri safi milli geliri (GNI) -yıllık ABD doları cinsinden değerlendirdi- kullandı. Bir ülkenin GSMH’si, sınırları içindeki ulusal çıktısı ve yurt dışından yaptığı yatırımlar dikkate alınarak hesaplanır.

Gayri Safi Milli Gelir (GNI) formülü şöyledir: GNI=C +I+G+X +NFFI. ‘C’ tüketimi , ‘I’ yatırımları, ‘ G ‘ hükümet tarafından yapılan tüketim ve yatırımları , ‘X’ net ihracatı ve ‘NFFI’ net dış faktör gelirini temsil ediyor. Önceden kullanılan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) üzerinden tanımlanan ve tercih edilen bu ölçüt, 3. binyılın başından beri ilerleme ve gelişme eğilimlerini analiz etmek için faydalı oldu. Dünyanın en yoksul ülkeleri 2021 yılı listemize bakalım:

25. Lesoto

GSMH: 2740 $ Nüfus: 2,2 milyon

Bir anayasal monarşi olan Lesoto, neredeyse tamamen Güney Afrika ile çevrili dağlık bir araziye sahip, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Dağlar, dış müdahalelerden korunmalarından büyük ölçüde sorumlu olmuştur. Ülke 2,2 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor ve kişi başına GSMH’si 2740 dolar. Lesoto periyodik kuraklıklara eğilimli olmuştur. Ayrıca yedi yıllık sıkıyönetimden sonra geri alınan askeri bir devralmada hayatta kaldı.

24. Solomon Adaları

GSMH: 2680 $ Nüfus: 0,7 milyon

Pasifik Okyanusu’ndaki Melanezya’ya dağılmış 992 ada ve atolden oluşan bir takımada devleti olan 0,7 milyon sakini tsunamiler, depremler ve volkanik patlamalar gibi doğal afetlere karşı savunmasızdır. Kişi başına düşen GSMH 2680 dolar ve nüfusunun yüzde 12,7’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

23. Gine

GSMH: 2580 $ Nüfus: 13,5 milyon

Gine, Fransa ile bağları olan çoğunluğu Müslüman bir ülkedir. BAE ve Çin ile ticaret kurmuştur. Kişi başına GSMH 2580 dolar. 13,5 milyon Gine insanı Ebola virüsünden kurtuldu, ancak yeni bir salgının altında yatan korku yayılmaya devam ediyor. Gine, daha iyi altyapı için yeni programlar oluşturmak için IMF’ye başvurmaya devam ediyor.

22. Etiyopya

GSMH: 2410 $ Nüfus: 117,8 milyon

Afrika’daki bu eşsiz ülke, dört yıllık kısa bir dönem dışında, tüm tarihi boyunca Sömürge yönetiminden kaçtı. Komşusu Eritre ile olan savaşı 2018’de sona erdi. 117,8 milyonluk nüfusu onu Afrika’nın en kalabalık ikinci ülkesidir. Etiyopya, 30 yıllık bir kuraklık ve kişi başına düşen GSMH’yi 2410 $’da bırakan bir nüfus patlaması ile mücadele etti.

21. Uganda

GSMH: $2260 Nüfus: 27,1 milyon

Uganda, dünyadaki en yüksek doğurganlık oranlarından birine sahip. 2021 ortası itibariyle nüfusu 27,1 milyon kişidir. Ölüm oranlarını yüksek tutan AIDS salgını belki de trajik bir şekilde dengeleniyor. Uganda’nın hükümet harcamaları, ulusal borcunun artmasıyla birlikte, kişi başına düşen GSMH’nın 2260$’a ulaşmasına neden oldu.

20. Mali

GSMH: 2250$ Nüfus: 20,9 milyon

Batı Afrika’da karayla çevrili Mali, bir zenginlik kaynağı olarak altın madenciliğine ve tarım ihracatına bağımlı. Halkı çok fazla ekonomik ve sosyal huzursuzluk gördü ve 31 yılı aşkın diktatörlük yönetiminden acı çekti. Mali’nin şu anki nüfusu 20.9 milyon.

19. Gambiya

GSMH: 2230 Dolar Nüfus: 2,5 milyon

Gambiya, Afrika anakarasındaki en küçük ülkelerden biri ve yüzde 95’i Müslüman olan 2,5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Büyük ölçüde tarımsal bir ekonomi olan Gambiya, büyük ölçüde denizaşırı havalelere ve turizme dayanıyor. Kişi başına GSMH 2230 dolardır. Gelecekteki herhangi bir ekonomik ilerleme, önemli ikili yardıma bağlı olacaktır. Gambiya, insan kaçakçılığı sorununu ortadan kaldırmada başarılı olamamıştır; kadınlar, kız çocukları ve genç erkekler mağdur olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

18. Togo

GSMH: 2230$ Nüfus: 8,3 milyon

Togolular, 50 yıllık bir yönetim altında yaşadılar ve bir aile dümende duruyor. Ülkenin yaşadığı isyanlar şeklindeki siyasi ve sivil huzursuzluk ve hüsran esas olarak bundan kaynaklanmaktadır. Togo, siyasi durum mevcut durumuna gelene kadar bir ekonomik istikrar dönemi yaşadı. Şu anda kişi başına düşen GSMH 2230 dolardır. Bu rakam Gambiya’ya benzese de, İnsani Gelişme Endeksi’nin diğer faktörleri, o ülkenin altına yerleştirmek için dikkate alınmıştır.

17. Burkina Faso

GSMH: 2190 $ Nüfus: 21,5 milyon

Burkina Faso, çok sınırlı doğal kaynaklara sahip bir ülkedir. 21,5 milyon nüfusu, kuraklıktan terör saldırılarına ve ardından bu saldırılardan ülke içinde yerinden edilmiş halklara kadar insani ve doğal afetlerle dolu bir tarihe sahip. Burkina Faso için kişi başına mevcut GSMH 2190 $ ‘dır. Gambiya gibi, kadın ve çocukların insan ticaretinden kaynaklanan sorunlarla mücadele ediyor.

16. Ruanda

GSMH: 2160 $ Nüfus: 13,3 milyon

Ruanda, 1994 yılında Tutsi nüfusunun büyük bir kısmı da dahil olmak üzere 800.000 kişinin soykırımıyla sonuçlanan huzursuzluklarla dolu bir geçmişe sahipti. Mevcut nüfusu 13,3 milyon kişidir. Turizm, çay ve kahve önemli döviz kaynaklarından bazılarıdır. Günümüz hükümeti, iletişim ve teknoloji sektöründe ilerlemenin yolunu açmanın yollarını açmıştır. Ruanda’nın kişi başına GSMH’si 2160 dolar.

15. Afganistan

GSMH: 2110 $ Nüfus: 39,8 milyon

Afrika kıtasında yer almayan listemizde yer alan iki ülkeden biri olan Afganistan, 39,8 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Ülkenin jeopolitik durumu, komşularının müdahalelerine karşı onu çaresiz kılmıştır. 72.000’den fazla Afgan komşu Pakistan’a sığındı. Afganistan’ın dünyanın en büyük afyon üreticisi olmaya devam etmesi talihsiz bir durumdur. 2001’deki ABD işgalinden bu yana, ekonomik aktivite biraz arttı ve şu anda kişi başına GSMH 2110$’da.

14. Gine-Bissau

GSMH: 1980 $ Nüfus: 2 milyon

Afrika’nın batı kıyısında, Atlantik Okyanusu sınırında yer alan 2 milyonluk küçük bir ülke olan Gine-Bissau, çok çeşitli etnik kökenlere ev sahipliği yapmaktadır. Ülke, darbeler ve iç savaş biçimindeki siyasi çalkantılardan payına düşeni aldı. Tüm bunlar, kişi başına GSMH’nin 1980 dolar olduğu ve üç Bissau-Gineli’den ikisinin yoksulluk sınırının altında kaldığı kırılgan ekonomisine katkıda bulundu.

13. Sierra Leone

GSMH: 1670 $ Nüfus: 8,1 milyon

8,1 milyon kişiye ev sahipliği yapan Sierra Leone, Afrika kıtasının batı ucunda yer almaktadır. Geçimlik tarım, halkı için ana zenginlik kaynağıdır.

12. Eritre

GSMH: 1610 $ Nüfus: 3,6 milyon

Eritre, Etiyopya’dan 1991’e kadar 30 yıllık bir bağımsızlık mücadelesi içindeydi. Birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi, 3,6 milyonluk Eritre nüfusu, ekonomik üretiminin çoğu için geçimlik tarımla uğraşıyor ve küçük bir yüzdesi altın ve diğer minerallerin madenciliğine dahil oluyor. Kişi başına düşen GSMH şu anda 1.610 dolar.

11. Çad

GSMH: 1580 $ Nüfus: 17,4 milyon

1960 yılında Çad’ın bağımsızlığından sonra, Çad halkı komşularından otuz yılı aşkın bir süredir baskı ve istila gördü. Ülke, 400.000’den fazlası Nijerya ve Sudan’dan olmak üzere 17,4 milyona ev sahipliği yapıyor. Çad, Darfur ihtilafını çözmek için arabuluculuk yapar. Düşük petrol fiyatları Çad’ın mali durumunu vurguladığı için kişi başına düşen GSMH 1580 dolar.

10. Malavi

GSMH: 1540 $ Nüfus: 20,3 milyon

20,3 milyonluk bir ülke olan Malavi, Afrika’nın güneyinde yer almaktadır. Kişi başına düşen GSMH’sı 1540 ABD Doları ile dünyanın en az gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülke, yardım için IMF, Dünya Bankası ve diğer donör ülkelere büyük ölçüde bağımlı. Ekonomik düşüş eğiliminin büyük bir kısmı, 2015 yılında El Nino tarafından tetiklenen kuraklığa bağlanabilir.

9. Madagaskar

GSMH: 1540 $ Nüfus: 28,4 milyon

18. yüzyılın başlarında bir zamanlar bir korsan kalesi olan Madagaskar, çoğunluğu genç olan 28,4 milyonluk nüfusuyla Hint Okyanusu’nda küçük bir adadır. Tarihi boyunca siklon ve çekirge istilasından payına düşeni aldı. Bağımlı nüfus, kişi başına düşen 1540 dolarlık düşük GSMH’ye katkıda bulunuyor.

8. Liberya

GSMH: 1250 $ Nüfus: 5,18 milyon

Liberya, Afrika’nın batı kıyısında bir ülkedir. Adı, özgür anlamına gelen Latince ‘liber’ kelimesinden türetilmiştir ve 5.18 milyon insanın 28 farklı etnik kökenine ev sahipliği yapmaktadır. Kuruluşunun temeli, özgürleştirilmiş Afrikalı Amerikalı köleler için bir evdi. 2015’teki bir Ebola salgını ve on yılı aşkın süredir devam eden mücadele, kişi başına düşen GSMH’yi 1250 dolara düşürdü. Liberya’daki Fildişili mülteciler, mülteci nüfusunun %95’ini oluşturuyor.

7. Mozambik

GSMH: 1250 $ Nüfus: 32 milyon

Güney Afrika’nın doğu kıyısındaki Mozambik, 1975’e kadar Portekiz’in egemenliğinde kaldı. 32 milyon nüfusu, yüzyılın büyük bir bölümünde şiddetli bir kuraklık ve iç savaş nedeniyle büyük ölçekli göçlerle mücadele etti. Mozambik’in kişi başına düşen GSMH’si 2020 itibariyle 1250 dolardır. Çoğu yoksul Afrika ülkesi gibi Mozambik de AIDS nedeniyle düşük yaşam beklentisine karşı oldukça savunmasızdır.

6. Nijer

GSMH: 1210 $ Nüfus: 25,1 milyon

Adını Nijer Nehri’nden alan bu karayla çevrili Afrika ülkesi, 25.1 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Nijer’in jeopolitik konumu ve çevre ülkelerden gelen huzursuzluk oranı ve yayılma etkisi, kişi başına düşen GSMH’nın 1210 $ ile düşük olmasına katkıda bulunmuştur. Nijer, maden ve petrol kaynaklarını geliştirmek için yeterli fona sahip değil ve BM Kalkınma Programı’nın İnsani Gelişme Endeksi’nde son sırada yer alıyor.

5. Demokratik Kongo Cumhuriyeti

GSMH: $1100 Nüfus: 92,5 milyon

Kongo, Sahra altı Afrika’nın en büyük ülkesidir. 92,5 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık Frankofon ülkesidir. Kişi başına düşen GSMH’si 1100$’dır ve aralıklı siyasi çatışmaları ve sistemik yolsuzlukları nedeniyle onu en yoksul beşinci ülke olarak sıralamaktadır. Doğurganlık oranları yüksek kalmaya devam etse de, bebek ve anne ölüm oranları da yükselme eğilimini sürdürmektedir.

4. Güney Sudan

GSMH: 1080 $ Nüfus: 11.4 milyon

Afrika’da karayla çevrili bir ülke olan Güney Sudan Cumhuriyeti, on yıllarca süren iç savaşın ardından 2011 yılında bir ulus olarak bağımsız statüsünü kurdu. 11.4 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Siyasi huzursuzluk nedeniyle, kişi başına düşen GSMH, 1080 dolar olduğu 2015’ten bu yana net bir şekilde kaydedilmedi. Dünya Nüfusu sayfası bunu ‘mevcut değil’ verileri altında listeliyor. Zorlu ekonomisine katkıda bulunan faktörler, özellikle petrol gelirleri konusunda kamu sektöründe mali sorumluluk eksikliği ve çok ihtiyaç duyulan bir işgücünün göçünü teşvik eden devam eden siyasi gerilimlerdir.

3. Orta Afrika Cumhuriyeti

GSMH: 1040 $ Nüfus: 4.9 milyon

4.9 milyon insanı barındıran Teksas’tan biraz daha küçük bir alana sahip olan CAR, gençler için olası en kötü ülke olarak derecelendiriliyor. Kişi başına düşen GSMH, çoğunlukla çalışan nüfusunun AIDS’in yol açtığı aşırı ölüm oranları nedeniyle şu anda 1040 dolar. Ek olarak, ülke henüz 2013’teki siyasi darbeden kurtulamadı.

2. Somali

GSMH: 870 $ Nüfus: 16.4 milyon

Afrika boynuzunda yer alan 16,4 milyon nüfuslu Somali, kıtlık ve tekrarlayan kuraklıklarla karşı karşıya kaldı. 870$’lık kişi başına GSMH ile ülkenin göçebe yaşam tarzı, zayıf altyapısına katkıda bulunmuştur.

1. Burundi

GSMH: 780 $ Nüfus: 12,2 milyon

Afrika’nın doğu-orta kesiminde 12,2 milyonluk küçük bir ulus olan Burundi, siyasi huzursuzluk ve istikrarsızlıktan adil bir pay aldı. 2021’de bildirilen kişi başına düşen GSMH 780 dolar ile dünyanın en fakir ülkeleri listemizde ilk sırada yer alıyor.

Dünyanın En Yoksul Ülkeleri 2021 listesi-Kaynak: insidermonkey.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir