İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Dokuz Eylül Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (32 Hemşire ve 7 Sağlık Teknikeri) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Kadrolar

BÜTÇE | SAYI-UNVAN | ARANAN NİTELİKLER | BRÜT ÜCRET | İLAN NO

Özel Bütçe
KADRO SAYISI: 32
UNVAN: HEMŞİRE
-Lisans Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
-2018 KPSSP3 sınavı puanı olmak.

Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4174,25 TL.

Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4227,42 TL.

Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4311,82 TL.
2020/H01

Özel Bütçe
KADRO SAYISI: 3
UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ
-Önlisans İlk ve Acil Yardım bölümü mezunu olmak.
-2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak.

Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3981,04 TL.

Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4015,50 TL.

Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4093,82 TL.
2020/S01

Özel Bütçe
KADRO SAYISI: 3
UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ
-Önlisans Anestezi bölümü mezunu olmak.
-2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak.

Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3981,04 TL.

Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4015,50 TL.

Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4093,82 TL.
2020/S02

Özel Bütçe
KADRO SAYISI: 1
UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ
-Önlisans Radyoloji bölümü mezunu olmak.
-FFR ve IVUS cihazlarını kullanabilmek, eğitimi almış olmak ve belgelemek.
-Rotablator cihazını kullanabilmek, eğitimini almış olmak ve belgelemek.
-Kardiyoloji Anjiyografi ünitesinde en az 5 Yıl çalışmış olduğunu belgelemek.
-2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak.

Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3981,04 TL.

Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4015,50 TL.

Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4093,82 TL.
2020/S03

Müracaatlar

Bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
(mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından “www.deu.edu.tr” online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar öncelikle “https://www.deu.edu.tr” adresinde yer alan duyurular kısmında yer alacak online başvuru sayfasına giriş yaparak “İş Başvuru Formu” nda yer alan bilgileri dolduracak, talep edilen diğer belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Kaydet” tuşuna basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

Adaylar başvuru formunda seçtikleri unvan için ilan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. İlan kodu boş bırakılmayacaktır.

Sisteme Yüklenmesi İstenilen Belgeler:
1-Başvuru Formu (web sitemizden doldurulacaktır)
2-Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (e-devletten alınabilir)
3-Fotoğraf (1 Adet)
4-KPSS Sonuç Belgesi
5-Kimlik Fotokopisi
6-Sağlık Teknikeri (Radyoloji) için istenilen diğer mesleki belgeler.

Başvuruda Bulunacakların;

-10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamış olması,

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,

-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

-Adayların başvuruları ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün süreyle Kurumumuza ait (https://www.deu.edu.tr) web adresinden kabul edilecektir. Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

-Başvuru sonuçları KPSS Puan sıralamasına göre yapılacak olup, asil liste ve 3 katı yedek olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde https://www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

-Müracaatlar sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması durumunda ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

-Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgiler https://www.deu.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık kurulu raporu talep edilecektir.

Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat İnciraltı / İZMİR
Detaylı Bilgi İçin: (0232) 412 23 20

3154/1-1

Dokuz Eylül Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir