Haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 13 (onüç) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden; fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
f) Ayrıca yukarıdaki genel şartları taşımaları kaydıyla adayların;

*B Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 3 Katı); (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,

*C Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 2 Katı); (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki,
şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET /Java/Mobil)
(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, Tam Zamanlı 5 kişi)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra, aşağıda bulunan .NET, Java veya Mobil Uygulama kategorilerinden herhangi birinde bulunan şartları sağlamak.
1.1. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)
1.1.1. Mezuniyet sonrası en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
1.1.2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
1.1.3. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
1.1.4. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak,
1.1.5. Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmede bilgi sahibi olmak,
1.1.6. Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP,WCF, REST) teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
1.1.7. .NET, .NET CORE, C#, ASP.NET Webforms, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, WCF Service, Web API Service, Entity Framework teknolojileri ile uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
1.1.8. JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS vb. web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
1.1.9. MSSQL ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile çalışan uygulama geliştirmede, SQL, PL/SQL konularında bilgi sahibi olmak,
1.1.10. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak,
1.1.11. Uygulama sunucusu (IIS vb.) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi sahibi olmak,
1.1.12. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
1.1.13. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,
1.1.14. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması.
Tercihen;

Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bilgi sahibi ve yazılım geliştirmiş olmak,

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına ya da MCPD web Developer sertifikasına sahip olmak,

Çok İyi derecede C#, .NET, .NET CORE, ASP.NET Webforms ve ASPNET MVC teknolojileri ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak

5.000 ve daha fazla iç kullanıcı sayısı veya 10.000 ve daha fazla dış kullanıcı sayısına sahip bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olduğunu belgelemek,

SCRUM Metodolojisi konusunda tecrübe sahibi olmak,

DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında tecrübe sahibi olmak,

Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde deneyimli olmak,

NoSQL veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached ve benzeri uygulamalar) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.2.Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java)
1.2.1. Mezuniyet sonrası en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
1.2.2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
1.2.3. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
1.2.4. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak,
1.2.5. Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP,WCF, REST) teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
1.2.6. J2EE platformunu kullanarak uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
1.2.7. JSP/Servlet, JSF, Struts, EJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak web projesi geliştirmede bilgi sahibi olmak,
1.2.8. Maven, Ant, Gradle gibi Java teknolojileri ile uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
1.2.9. Spring framework ve ORM(Hibernate, JPA) konularında bilgi sahibi olmak,
1.2.10. Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmede bilgi sahibi olmak,
1.2.11. Uygulama sunucularının(Glassfish, Tomcat, BEA WebLogic) kurulumu, konfigürasyonu, yönetimi ve web uygulamasının yayınlanması (deployment) konusunda bilgi sahibi olmak,
1.2.12. ECLIPSE, IntelliJ IDEA, Netbeans gibi yazılım geliştirme araçlarında bilgi sahibi olmak,
1.2.13. JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS vb. web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
1.2.14. MSSQL ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile çalışan uygulama geliştirmede, SQL, PL/SQL konularında bilgi sahibi olmak,
1.2.15. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak,
1.2.16. Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde bilgi sahibi olmak,
1.2.17. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
1.2.18. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,
1.2.19. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması.
Tercihen,

Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bilgi sahibi ve yazılım geliştirmiş olmak,

Çok iyi derecede Java Web teknolojileri ile yazılım geliştirme bilgisine sahip olmak,

Java yazılım geliştirme eğitimleri verebilmek,

5.000 ve daha fazla iç kullanıcı sayısı veya 10.000 ve daha fazla dış kullanıcı sayısına sahip bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olduğunu belgelemek,

Clean Architecture, MVC, MVP, MVVM ve OOP, Design Patterns hakkında bilgi sahibi olmak,

SCRUM Metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmak,

DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında tecrübe sahibi olmak,

NoSQL veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached ve benzeri uygulamalar) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

1.3.Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Mobil Uygulama)
1.3.1. Mezuniyet sonrası en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
1.3.2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
1.3.3. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
1.3.4. Mikroservisler ve Web Servisleri teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
1.3.5. Mobil teknolojiler ( React Native veya Xamarin/MAUI veya Flutter ) ile uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
1.3.6. JavaScript, CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
1.3.7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokolleri konularında bilgi sahibi olmak,
1.3.8. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilme konusunda bilgi sahibi olmak,
1.3.9. SoapUI, Postman gibi web servis test araçlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak
1.3.10. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
1.3.11. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,
1.3.12. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması.
Tercihen,

Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bilgi sahibi ve yazılım geliştirmiş olmak,

Google Play Store veya App Store’da yayınlanmış referans uygulama sunabilmek,

5.000 ve daha fazla iç kullanıcı sayısı veya 10.000 ve daha fazla dış kullanıcı sayısına sahip bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olduğunu belgelemek

SCRUM Metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmak,

Ön bellekleme (caching) ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

Tasarımlarında kullanıcı deneyimi ve optimizasyona özen göstermek,

Mobil cihaz sensör/donanım/API’larına erişerek uygulama geliştirmiş olmak.

Yazılım Geliştirme Uzmanı
(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, Tam Zamanlı 7 kişi)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;
2.1. Mezuniyet sonrası en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
2.2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
2.3. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
2.4. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak,
2.5. Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmede bilgi sahibi olmak,
2.6. Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP,WCF, REST) teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
2.7. .NET, .NET CORE, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, Entity Framework teknolojileri ile uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
2.8. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery),CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
2.9. MSSQL ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile çalışan uygulama geliştirmede, SQL, PL/SQL konularında bilgi sahibi olmak,
2.10. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
2.11. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,
2.12. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması.
Tercihen,

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bilgi sahibi ve yazılım geliştirmiş olmak,
  • Mobil uygulama geliştirmiş olmak,
  • İyi derecede C#, .NET, .NET CORE, ASP.NET WebForms ve ASPNET MVC teknolojileri ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
  • SCRUM Metodolojisi konusunda tecrübe sahibi olmak,
  • Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  • Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.
Kıdemli İş Analisti Uzmanı
(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, Tam Zamanlı 1 kişi)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;
3.1. Mezuniyet sonrası en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
3.2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
3.3. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak,
3.4. Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
3.5. Test süreçleri konusunda ve test senaryoları üretme, uygulama konularında bilgi sahibi olmak,
3.6. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi sahibi olmak,
3.7. İş akışı grafikleri hazırlama ve bu konudaki yazılımların (MS Visio, Smartdraw, MS Project ve benzeri uygulamalar) kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,
3.8. Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi sahibi olmak,
3.9. Kamu kurumlarının sunmuş oldukları web servisleri hakkında bilgi sahibi olmak ve servis entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,
3.10. SoapUI, Postman, Thunderclient gibi web servis test araçlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,
3.11. SQL konusunda bilgi sahibi olmak,
3.12. TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi sahibi olmak,
3.13. Web teknolojileri alanında işin analizi çıkartma, UX & Usability çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak,
3.14. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
3.15. Yazılım proje yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
3.16. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir
3.17. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması.
Tercihen,

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bilgi sahibi ve analiz yapmış olmak,
  • Bilişim alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İstenilen Belgeler; Başvuru Şekli; Yeri Ve Tarihi

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim ödenmek suretiyle geçen ve özel şartlarda belirtilen pozisyon unvanları ile aynı SGK meslek kodundan yatırılmış hizmet süreleri dikkate alınır.

İstenen Belgeler

1) Özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)
2) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),
3) Çalışma belgeleri (Çalıştığı işyerlerinden alacağı işe giriş – çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesinin aslı),
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan veya e-devlet üzerinden alınacak Uzun Vade SGK Hizmet Dökümü (SGK prim gün sayısı yazılı olacak),

5) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler. (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),
6) Geçerli KPSS Sonuç Belgesi (70 ve üstü KPSS puanı olan adayların sonuç belgesini yüklemeleri gerekmekte olup, KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınacaktır.)
7) Geçerli YDS Sonuç Belgesi (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen geçerli sonuç belgesi)

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvuru Şekli ve Zamanı

Başvuruların 17/10/2022 – 06/11/2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılması gerekmektedir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

1) Adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.
2) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Başvurular 06/11/2022 tarihinde 23:59:59 da sona erecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından“ Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alandan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen pozisyon sayısının on (10) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Bu sınavlara ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde ilgili yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir.

Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak ilan edilecektir.

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi www.csb.gov.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü Sınav Konuları Yeri ve Tarihi

Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri ve yeri bilgilerine başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün Bakanlığımız www.csb.gov.tr internet sitesinden ve Kariyer Kapısından erişilebilecektir.

Sonuçların Duyurulması

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csb.gov.tr sitesinde ilan edilecek ve adaylar sonuçları Kariyer Kapısından görüntüleyebilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Ücret

Aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının iki katı ve üç katı olarak belirlenmiştir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak olup, hizmet sözleşmesi akdedilerek göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek adaylar arasından yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
(Özel Şartlar İçin)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Telefon: 0 (312) 410 20 50

(Genel Şartlar İçin)
Personel Genel Müdürlüğü
Telefon: 0 (312) 410 1530 – 1531 – 1580 – 1586
www.csb.gov.tr

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Kaynak: kamuilan.sbb.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir