C Sharp Konsol Uygulamaları Parametreler

C Sharp Konsol Uygulamaları Parametreler yazımızda C Sharp parametre örnekleri ve birbirinden kısa ve basit örnekleri yazdık.

C Sharp Konsol Uygulamaları Parametreler-Örnek Programlar

C Sharp Konsol Uygulamaları Parametreler Merhaba Dünya
Merhaba Dünya

“Merhaba Dünya” Yazdıran Metodu Tanımlayıp Program İçerisinde Kullanma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim112016
{
class Program
{

public static void MerhabaDunyaYazdir()
{
Console.WriteLine(“Merhaba Dünya”);
Console.ReadLine();
}
static void Main(string[] args)
{
MerhabaDunyaYazdir();
}
}
}

C Sharp Konsol Uygulamaları Parametreler Sınıf
Sınıf

C Sharp Konsol Uygulamaları Parametreler-Hoşgeldin Parametresi Kullanarak Sınıf Mevcudu Bulma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim112016
{
class Program
{
public static void hosgeldin()
{
Console.WriteLine(“Hoşgeldin 203”);
Console.WriteLine(“Sınıf mevcudunu giriniz “);
int sinif = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“203 sınıfının mevcudu : ” + sinif);
Console.ReadLine();
}
static void Main(string[] args)
{
hosgeldin();
}
}
}

C Sharp Konsol Uygulamaları Parametreler İçecek
İçecek

Ücret Parametresi İle İçecek Fiyatı Hesaplama

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim112016
{
class Program
{
public static void ucret()
{

Console.WriteLine(“Çay = 1 tl, kahve = 5tl limonata = 3tl giriniz “);
Console.WriteLine(“İçtiğiniz içeceğin fiyatını girin “);
int fiyat = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Zam oranını giriniz (tl)”);
int zam = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int sonuc = fiyat + zam;
Console.WriteLine(“Ödemeniz gereken tutar: ” + sonuc);
Console.ReadLine();

}
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“İçeceklerimiz “);
Console.WriteLine(“1-Kahve “);
Console.WriteLine(“2-Çay “);
Console.WriteLine(“3-Limonata “);
int secim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
switch (secim)
{
case 1: Console.WriteLine(“Kahve Tutarı “);
ucret();

break;
case 2: Console.WriteLine(“Çay Tutarı “);
ucret();

break;
case 3: Console.WriteLine(“Limonata Tutarı “);

ucret();
break;

default: Console.WriteLine(“Hatalı giriş yaptınız”);
break;
}
}
}
}

Sayının Karesi
Kare

KareA1 Geriye Döndürülebilir Parametre ile Sayının Karesini Hesaplama

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim112016
{
class Program
{

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Bir sayı giriniz: “);
int sayi, sonuc;
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
sonuc = KareA1(sayi);
Console.WriteLine(“{0} sayısının karesi: {1}”, sayi, sonuc);
Console.ReadLine();
}
static int KareA1(int sayi)
{
int karesi = sayi * sayi;
return karesi;
}
}
}

Toplama İşlemi
Toplam

Ayrı Parametreler Kullanılarak 2 Sayı Giriliyor ve Toplanıyor

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim112016
{
class Program
{

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Bir sayı giriniz: “);
int sayi, sayi1, sonuc;
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Bir sayı giriniz: “);
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
sonuc = Topla(sayi, sayi1);
Console.WriteLine(“Sayıların toplamı: ” + sonuc);
Console.ReadLine();
}
static int Topla(int sayi, int sayi1)
{
int toplami = sayi + sayi1;
return toplami;
}
}
}

Microsoft C Sharp Konsol Uygulamaları Parametreler.

Yorum yapın