C# Console Uygulamaları if-else Yapıları 2

C# Console Uygulamaları if-else Yapıları 2 yazımızda if-else, else if kontrol yapılarının devamını programlar içerisinde göreceğiz.

C# Console Uygulamaları if-else Yapıları

Almak İstediğiniz Ürünü Seçerek Uygulamak İstediğiniz indirimi yazıyorsunuz. 2000 tl olan fiyattan indirimi düşürerek tutarı size veren program

C# Console Uygulamaları if-else Yapıları-İndirim
İndirim

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _21eylul
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
don:
Console.WriteLine(“Alnak istediğiniz ürünü seçiniz:”);
Console.WriteLine(“1-Televizyon”);
Console.WriteLine(“2-Telefon”);
Console.WriteLine(“3-Bilgisayar”);
int adim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (adim == 1)
{

string marka = “sony”;
string model = “555t”;
int fiyat = 2000;
Console.WriteLine(“İndirim giriniz:”);
int indirim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int tutar = fiyat – indirim;
Console.WriteLine(“Marka :” + marka);
Console.WriteLine(“Model :” + model);
Console.WriteLine(“İndirim :” + tutar);
Console.WriteLine(“Devam etmek istiyormusunuz ? <evet/hayır>”);
string cevap = Console.ReadLine();

if (cevap == “evet”)
{

goto don;
}

else if (cevap == “hayır”)
{

Console.WriteLine(“çıkış…”);
}

Console.ReadLine();
}
}
}
}

C# Console Uygulamaları if-else Yapıları-İndirimli Tutar Hesaplayan Program

Girilen tutarı if else yapısında bulunan 200 tl’den küçük, 200-400 arası tutar ve 400’den büyük tutarlarda %10,%15 ve %20 oranlarında indirim uygulayarak hesaplayan program.

C# Console Uygulamaları if-else Yapıları 2-indirim
İndirimli Tutar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _21eylul
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Tutar giriniz:”);
float tutar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (tutar <= 200)
{
float indirim = 0.9f;
tutar = tutar * indirim;
Console.WriteLine(“Tutar :” + tutar);

}
else if ((tutar >= 200) && (tutar <= 400))
{
float indirim = 0.75f;
tutar = tutar * indirim;
Console.WriteLine(“Tutar :” + tutar);
}

else
{
float indirim = 0.80f;
tutar = tutar * indirim;
Console.WriteLine(“Tutar :” + tutar);

}

Console.ReadLine();
}
}
}

Hava Durumunu Gösteren Program

Girdiğimiz dereceye göre havanın durumunu bize veren program. 5 derecenin altı soğuk, 5 ile 20 derece arası normal, 21 ile 30 arası ılık, 30 dan büyük sıcak sonucunu göstermektedir.

C# Console Uygulamaları if-else Yapıları-Hava
Hava Durumu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _21eylul
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Sıcaklığı giriniz: “);
int sicaklik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (sicaklik < 5)
{

Console.WriteLine(“Hava soğuktur.”);

}

else if ((sicaklik >= 5) && (sicaklik <= 20))
{

Console.WriteLine(“Hava normaldir.”);
}

else if ((sicaklik >= 21) && (sicaklik <= 30))
{

Console.WriteLine(“Hava ılıktır.”);

}

else if (sicaklik > 30)
{

Console.WriteLine(“Hava sıcaktır.”);
}
Console.ReadLine();
}
}
}

Emeklilik Hesabı Yapan Program

Cinsiyet, yaş ve prim gününüze giren emekli olup olamayacağınızı buluna program. Emekli olursanız alacağınız ikramiyeyi de size gösteren program kodları.

C# Console Uygulamaları if-else Yapıları-Emeklilik
Emeklilik Hesabı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _21eylul
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int yas, prim;
char cins;
don:
Console.WriteLine(“Cinsiyet Giriniz(e/k): “);
cins = Convert.ToChar(Console.ReadLine());

if (cins == ‘e’ | cins == ‘k’)
{
Console.WriteLine(“Yaş giriniz:”);
yas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Prim giriniz(gün): “);
prim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (cins == ‘e’ && yas >= 58 && prim >= 7800)
{
int ikramiye = Convert.ToInt32(yas * 1000);
Console.WriteLine(“Emekli olabilirsiniz. İkramiyeniz:” + ikramiye);
Console.ReadLine();
}
else if (cins == ‘k’ && yas >= 55 && prim >= 7200)
{
int ikramiye = Convert.ToInt32(yas * 1000);
Console.WriteLine(“Emekli olabilirsiniz. İkramiyeniz:” + ikramiye);
Console.ReadLine();
}
else
{
Console.WriteLine(“Emekliliğe daha var.”);
Console.ReadLine();
}
}
else
goto don;

}
}
}

C# Console Uygulamaları if-else Yapıları 2.

Yorum yapın