İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
Üniversitemiz bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası
uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 23 (yirmiüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Kadrolar

Unvan – Unvan Kodu – Adet – Aranan Nitelikler

SAĞLIK TEKNİKERİ ST1 2
Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ ST2 1
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak,
Alanında en az 4 yıl iş tecrübesi sahibi olmak,
Tomografi, ESWL (Taş Kırma), Kemik Dansitometri, Röntgen çekimlerinde tecrübe sahibi olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ ST3 1
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak,
Alanında en az 1 yıl iş tecrübesi sahibi olmak,
Tomografi, ESWL (Taş Kırma), Kemik Dansitometri, Mamografi, Röntgen çekimlerinde tecrübe sahibi olmak,
Cinsiyeti Kadın olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ ST4 2
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi Önlisans Programından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ ST5 3
Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ ST6 2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ ST7 1
İlk ve Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği, Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

HEMŞİRE H1 1
Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,
Cinsiyeti Kadın Olmak.

HEMŞİRE H2 1
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanı/Dalından mezun olmak,
MEB onaylı Hijyen Eğitimi Belgesine sahip olmak,
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Belgesine sahip olmak,
KPSS P94 puan türünde en az 65 puan almış olmak,
Cinsiyeti Kadın Olmak.

HEMŞİRE H3 1
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanı/Dalından mezun olmak,
Toplamda en az 10 ay Dahiliye ve Pandemi servisinde iş tecrübesi sahibi olmak,
MEB onaylı Hijyen Eğitimi Belgesine sahip olmak,
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesine sahip olmak,
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,
Laboratuvar Bilgi Sistemleri Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,
KPSS P94 puan türünde en az 65 puan almış olmak,
Cinsiyeti Kadın Olmak.

BÜRO PERSONELİ BP1 1
Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
MEB onaylı Bilgisayar Kullanımı Sertifikası sahibi olmak,
MEB onaylı Osmanlıca Kolay Metinler Sertifikası sahibi olmak,
MEB onaylı Diksiyon Eğitimi sahibi olmak,
KPSS P3 puan türünde en az 55 puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ BP2 1
Herhangi bir lisans programlarının birinden mezun olmak.
MEB onaylı Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Sertifikası sahibi olmak.
MEB onaylı Bilinçli Hamilelik ve Çocuk Gelişimi Sertifikası sahibi olmak.
MEB onaylı Bilgisayar Kullanımı Sertifikası sahibi olmak.
KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ BP3 1
Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olmak,
MEB onaylı Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Sertifikası sahibi olmak,
MEB onaylı Kurumsal Yaşam ve İletişim Yönetimi Sertifikası sahibi olmak,
MEB onaylı İşaret Dili Eğitimi Sertifikası sahibi olmak,
MEB onaylı Bilgisayar Kullanımı Sertifikası sahibi olmak,
KPSS P3 puan türünde en az 65 puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ BP4 1
Bilgisayar Programcılığı, Endüstriyel Elektronik Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği konusunda sertifika sahibi olmak,
MEB onaylı Bilgisayar Donanım ve Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak,
Bilgisayar Bakım Onarım ve Bilgisayar Ağları alanında en az 10 yıl iş tecrübesi sahibi olmak,

BÜRO PERSONELİ BP5 1
Maliye, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans programlarının birinden mezun olmak,
MEB onaylı Bilgisayar Kullanımı Sertifikası sahibi olmak,
KPSS P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI Ç1 2
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim
Bilişim Sistemleri bölümü lisans programlarının birinden mezun olmak, PHP, Java, .NET veya diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini mezuniyet transkriptinde başarılı ders olarak ya da MEB onaylı sertifikalar ile belgelendirmek,
İngilizce dilini en az D düzeyinde bildiğini YDS veya dengi yabancı dil sınavları ile belgelendirmek.
KPSS P3 puan türünde en az 65 puan almış olmak.

PROGRAMCI P1 1
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak, PHP, Java, .NET veya diğer programlama dillerinden en az birini bildiğini mezuniyet transkriptinde başarılı ders olarak ya da MEB onaylı sertifikalar ile belgelendirmek,
İngilizce dilini en az D düzeyinde bildiğini YDS veya dengi yabancı dil sınavları ile belgelendirmek.
KPSS P3 puan türünde en az 65 puan almış olmak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen Genel Şartları taşımak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanına, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanına ve Ortaöğretim
mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak,
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
5- Başvurulacak unvanın aranan niteliklerini taşımak,
6- İlan Tarihi itibariyle ilanda belirtilen Sertifika ve Belgelere sahip olmak,
7- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak yahut ertelemiş olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Başvurular, Adaylar tarafından ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı 215/A numaralı ofise şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
3- 4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi http://www.ibu.edu.tr web
adresinden temin edilecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Öğrenim belgesi fotokopisi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,
4- 1 adet fotoğraf,
5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Başvurulan pozisyonlardan Sağlık Teknikeri, Hemşire ve Büro Personeli unvanları için değerlendirme 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Her kadro için 5 (beş) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan edilecektir.

2- Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı unvanları için istenilen şartları taşıyanların 2020 KPSS P3 Puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dâhil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
3- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş)gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı Unvanları için Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri başvuru bitiş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar http://www.ibu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN
İLANI

Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı Unvanları için Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir sınav için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek olup; kontenjan sayısının 5 (beş) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananların atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

V. AÇIKLAMALAR

1- Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır,
2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir,
3- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır,
4- Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin
http://www. ibu.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir,
5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem yapılacaktır,

6- Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.
7- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların (“Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” unvanlarına başvuracak adaylar) 2020 KPSSP3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her bir unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralaması esas alınacaktır.

8-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca, yapılacak arşiv araştırma sonucunun, atamaya engel teşkil edecek unsur içermemesi. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan ve/veya başvuru ve sözleşme işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir.
9- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
10- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir