Haber

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 10 Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup;

adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statüde olup;

adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;

dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.
Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.
İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 10 Akademik Personel Kadrolar

BİRİM
ANABİLİM DALI
UNVAN
DER.
ADET
AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi
Sınıf Eğitimi
Profesör
1
1
Biyoloji öğretmenliği mezunu olmak ve doçentliğini biyoloji bilim alanında almış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi
Genel Fizik
Doçent
2
1
Kodoidal yarıiletken kuantum kuyularında ışımasız enerji transferi ve yükseltilmiş kendiliğinden ışıma konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji
Doçent
1
1
Stereoloji ve sinirbilimleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi
Üroloji
Dr.Öğr.
Üyesi
5
1
Prostat cerrahisi sonrası gelişen üretral darlık ve böbrek tümörlerinde lenf nodu diseksiyonu ve adrenalektomi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji
Dr.Öğr.
Üyesi
5
1
Tranrektal ultrason öncesi fekal florada antibiyotik direnç prevalans üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi
Matematik Eğitimi
Dr.Öğr.
Üyesi
5
1
Ortaokul matematik öğretmenlerinin geometrik-pedagojik alan bilgilerini incelemek üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi
Dr.Öğr.
Üyesi
5
1
Streptococcus mutans biyofilm, reminaralizasyon ajanları, kompozit rezinlerin yüzey pürüzlüğü üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Dr.Öğr.
Üyesi
3
1
Temporomandibular eklem bozuklukları ve odontojenik kist konularında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektronik
Dr.Öğr.
Üyesi
4
1
Süper iletken kabloların alternatif akım kayıpları alanında doktora ve yayın yapmış olmak.

Bolu Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
Dr.Öğr.
Üyesi
5
1
Sosyal medya pazarlama, tüketici davranışları kentsel markaların pazarlanması alanlarında çalışmış olmak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir