İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Boğaziçi Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Boğaziçi Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Boğaziçi Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Boğaziçi Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

KADRO SAYISI : 8 ADET BÜRO PERSONELİ / 2 ADET DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

Boğaziçi Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVANI – ADET – ARANAN NİTELİKLER – GÖREV YERİ – PUAN TÜRÜ

Büro Personeli Başvuru No: 1
1
Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayarlı Muhasebe Dalından mezun olmak. İlanının Resmi Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan SPSS ile Veri Analizi Gelistirme ve Uyum Eğitimi (En az 80 saat), Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
KPSS P94

Büro Personeli Başvuru No: 2
1
Herhangi bir Lisans mezunu olmak. İlanının Resmi Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi, Özlük ve Bordrolama İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, SPSS ile Veri Analizi Geliştime ve Uyum Eğitimi ile Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Personel Daire Başkanlığı
KPSS P3

Büro Personeli Başvuru No: 3
1
Herhangi bir Ön lisans mezunu olmak. İlanının Resmi Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Özlük ve Bordrolama İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi, SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Bilgisayarda Döküman Hazırlama sertifikalarına sahip olmak.
Personel Daire Başkanlığı
KPSS P93

Büro Personeli Başvuru No: 4
1
Herhangi bir Lisans mezunu olmak. İlanının Resmi Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Bilgi ve Belge Yönetimi, SPSS ile Veri Analizi Gelistirme ve Uyum Eğitimi (En az 80 saat) ile Meb onaylı Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Personel Daire Başkanlığı
KPSS P3

Büro Personeli Başvuru No: 5
1
Herhangi bir Lisans mezunu olmak. İlanının Resmi Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan Aile
Danışmanlığı (Teorik ve Uygulamalı olarak en az 450 saat) ve Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla Gelişimsel Tarama Testi ile Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı eğitimi almış olmak.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
KPSS P3

Büro Personeli Başvuru No: 6
1
Sosyal Hizmet Programı önlisans mezunu olmak. İlanının Resmi Gazetede yayımladığı tarihinden önce
alınmış olan Problem Çözme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Performans Değerlendirme Geliştirme
ve Uyum Eğitimi, Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler ile Sosyal Hayatta İletişim sertifikalarına sahip olmak.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
KPSS P93

Büro Personeli Başvuru No: 7
1
Herhangi bir Lisans mezunu olmak. İlanının Resmi Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan
Bilişim Teknolojilerinde İş Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, C ++ Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlama, Veri Tabanı Yönetimi Sql Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri sertifikalarına sahip olmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
KPSS P3

Büro Personeli Başvuru No: 8
1
Herhangi bir Lisans mezunu olmak. İlanının Resmi Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan Seyahat İşletmeciliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Etkin ve Verimli Asistanlık Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ve Danışma Görevlisi sertifikalarına sahip olmak.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
KPSS P3

Destek Personeli (Şoför) Başvuru No: 1
1
Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. İlanının Resmi Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan D sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak SRC2, SRC 4, SRC 5 ve Psikoteknik belgesine, Şehiriçi Toplu Ulaşım/Taksi sürücülerine Yönelik Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Meb onaylı Kurumsal İletişim ve Geliştirme Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
KPSS P94

Destek Personeli (Şoför) Başvuru No: 2
1
Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. İlanının Resmi Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan B Sınıfı Sürücü Belgesine en az 10 (on) yıl sahip olmak. SRC 2, SRC 4, SRC 5 ve Psikoteknik Belgesi Şehiriçi Toplu Ulaşım/Taksi sürücülerine Yönelik Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Kurumsal İletişim ve Geliştirme Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
KPSS P94

1- GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

2- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Fotoğraflı Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)
 2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
 3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)
 4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
  *Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15
  gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Genel Sekreterliğine şahsen
  müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  Başvuru Başlangıç Tarihi : 21.01.2022
  Son Başvuru Tarihi : 04.02.2022 mesai bitimine kadar.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
*Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

*Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
*Asil adaylar Arşiv Araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

*Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Rektörlüğünce uygun görüldüğü taktirde ihtiyaca binaen farklı birimlerde görevlendirilebileceklerdir.
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Boğaziçi Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir