İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 23 Personel Alacak

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 23 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 23 Personel Alacak

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 23 Personel Alım İlanı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan
1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;
Ek-1’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Aşçı, 2 Biyolog ile 6 Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her unvan için ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1’de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel Şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 27 Ağustos 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:
Başvurular Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden üzerinden yapılacaktır. Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.

6) Başvuru tarihleri:
Başvurular 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 27 Ağustos Cuma günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

7) Başvuruların değerlendirilmesi:

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:
İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

EK-1 – Adli Tıp Kurumu 2021-2 Kadrolu Personel Alım İlanı – Nitelik ve Pozisyonları Gösterir Tablo

POZİYON UNVANI | GÖREV YERİ | POZİSYON SAYISI | ÖĞRENİM ŞARTI | 2020 YILI KPSS PUAN TÜRÜ | KPSS TERCİH KILAVUZU NİTELİK KODLARI | NİTELİKLER | ÖZEL ŞARTLAR

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ
MERKEZ TEŞKİLATI ( İSTANBUL ) 14 ÖNLİSANS KPSS P93 3179
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Bu kadroya atanacak personel, göreve başlama tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre içerisinde nakil/görevlendirme talebinde bulunamayacaktır.

AŞÇI MERKEZ TEŞKİLATI ( İSTANBUL ) 1 ÖNLİSANS KPSS P93 3222
Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

BİYOLOG İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2 LİSANS KPSS P3 4571
Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.
Bu kadroya atanacak personel, göreve başlama tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre içerisinde nakil/görevlendirme talebinde bulunamayacaktır.

SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ) ÖNLİSANS KPSS P93 3024

MERKEZ TEŞKİLATI ( İSTANBUL ) 3
AĞRI ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1
ÇANAKKALE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1
SAKARYA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1
Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Bu kadroya atanacak personel, göreve başlama tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre içerisinde nakil/görevlendirme talebinde bulunamayacaktır.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 23 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir