2021 Ar-Ge Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar

2021 Ar-Ge Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar

Merkezi Yönetim Bütçesinden 2021 Yılında Ar-Ge Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcaması 2020 yılında 14 milyar 331 milyon TL oldu

Merkezi yönetim bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre 2020 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 14 milyar 331 milyon TL oldu. Bu sonuca göre merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının 5 trilyon 48 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı %0,28 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak hesaplanan tahmini sonuçlara göre 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için 18 milyar 339 milyon TL tahsis edildi.

Dolaylı Ar-Ge desteği 8 milyar 334 milyon TL oldu

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı 2020 yılında 8 milyar 334 milyon TL oldu.

En fazla fonlama genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı

Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2020 yılında en fazla Ar-Ge fonlaması %48,8 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bu sosyo-ekonomik hedefi; sırasıyla %13,4 ile savunma, %10,2 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %6,7 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve %5,9 ile eğitim takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2021 yılında Ar-Ge için en fazla ödeneğin %44,6 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı tahmin edildi. Savunma %28,4 ile sosyo-ekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu hedefleri %7,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %7,4 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve %4,1 ile eğitim izledi.

AÇIKLAMALAR

Devletin (merkezi yönetim kurum/kuruluşlarının) ilgili yılda bütçe başlangıç ödeneklerine (tahmini) ve harcamalara (nihai) göre gerçekleştirdiği Ar-Ge finansmanının hesaplanması Ar-Ge faaliyetleri için devlet desteğini ölçme açısından önemlidir. Ar-Ge için devletin ayırdığı ödenek/harcama sadece kamu kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilen Ar-Ge’yi değil, aynı zamanda diğer üç ulusal sektörde (mali ve mali olmayan şirketler, kar amacı olmayan kuruluşlar ve yükseköğretim sektörü) ve yurt dışında (uluslararası kuruluşlar dâhil) devlet tarafından finanse edilen Ar-Ge’yi de kapsar.

Bütçe verilerine dayalı hesaplamalarda 2021 yılına kadar Analitik Bütçe Sınıflandırması kullanılırken, bu haber bülteninde 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin program bütçeye uygun olarak hazırlanması nedeni ile Program Sınıflandırması kullanılmıştır.

Dolaylı Ar-Ge destekleri ise 193, 5520, 4691, 5746 ve 3065 sayılı kanunlarda yer alan Ar-Ge’ye ilişkin indirim ve istisnaları kapsamakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.

2021 Ar-Ge Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar-Kaynak: TÜİK

Yorum yapın