Haber

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 62 Akademik Personel Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 62 Akademik Personel Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 62 Akademik Personel Alım İlanı

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Dr. Öğr. Üyesi kadroları için

ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;
1- T.C.Kimlik No’larını gösterir beyanlarını,
2- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,
3- Üç adet fotoğraflarını,
4- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)
6- Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu(w3.beun.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
7- Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8- Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,
b) Yayın listelerini,
c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte
müracaat etmeleri ilan olunur.
– Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html
sayfasında yayınlanmış olan ” Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,
– Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,
– Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT : Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 62 Akademik Personel Kadrolar

ANABİLİM DALI
Profesör
Doçent
Dr. Öğretim Üyesi
AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ
ADLİ TIP
1 Profesör
Adli Tıp alanında doçent ünvanına sahip olmak. Kadın cinayetleri konusunda çalışma yapmış olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1 Profesör
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent ünvanına sahip olmak. Yenidoğan enfeksiyonları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1 Dr. Öğretim Üyesi
Yenidoğan sarılığı ve sepsisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI
1 Profesör
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Ventilatörle ilişkili pnömoni konusunda çalışma yapmış olmak.

RADYOLOJİ
1 Profesör
Anatomi alanında doktora yapmış olmak.Radyoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak.

RADYOLOJİ
1 Profesör
Radyoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Girişimsel kardiyoloji alanında sertifikası bulunmak.

RADYOLOJİ
1 Doçent
Radyoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Girişimsel radyoloji alanında sertifikası bulunmak.

TIBBİ BİYOLOJİ
1 Doçent
Tıbbi Biyoloji alanında doçent ünvanı almış olmak. Hücre morfolojisi ve morfometrisi alanında çalışma yapmış olmak.

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
1 Dr. Öğretim Üyesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. Deneysel spinal kordalanında çalışma yapmış olmak.

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
1 Dr. Öğretim Üyesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. Deneysel periferik sinir alanında çalışma yapmış olmak.

KARDİYOLOJİ

1 Profesör
Kardiyoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Pulmoner hipertansiyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

GÖZ HASTALIKLARI
1 Doçent
Göz Hastalıkları alanında doçent ünvanına sahip olmak. Diyabetik retinopati ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TIBBİ PATOLOJİ
1 Profesör
Tıbbi Patoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Atipik yağ dokusu tümörleri konusunda çalışma yapmış olmak.

RADYASYON ONKOLOJİSİ

1 Dr. Öğretim Üyesi
Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak. Düşük dereceli glial tümörlerle ilgili çalışma yapmış olmak.

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
1 Dr. Öğretim Üyesi
Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlığını almış olmak. Sıçan ovaryumlarında radyasyon ile indüklenen apoptozis üzerine şilajit’in etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1 Doçent
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Depresyon alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GENEL JEOLOJİ
1 Profesör
Genel Jeoloji anabilim dalında doçent ünvanı almış olmak.Tersiyer – Kuvaterner yaşlı birimlerde mollusk faunası ile paleontolojik, stratigrafik ve paleobiyocoğrafik çalışmalar yapmış olmak.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
1 Profesör
Metal Teknolojileri Eğitimi bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Yüksek Fırın tasarımı ve sürekli sistemlerin dinamiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
1 Profesör
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Enzimatik yakıt hücrelerinin ve Amperometrik biyosensörlerin tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

1 Profesör
Sıvı Membran Sistemleri İle Sulardan Ağır Metal Giderimi Konusunda Çalışmalar yapmış olmak.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
1 Doçent
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Su kalitesi ve su arıtımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

MADEN İŞLETME
1 Profesör
Maden Mühendisliği bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Kaya Mekaniği ve Yeraltında depolama konularında çalışmalar yapmış olmak.

BİYOMEDİKAL 1 Dr. Öğretim Üyesi
Enzimatik yakıt hücreleri ve yenilenebilir enerji üretimi konusunda doktora yapmış olmak. Biyosensörler ve enzimatik yakıt hüreleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

DEVRELER VE SİSTEMLER TEORİSİ 1 Doçent
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak; işaret işleme, doğrusal ve doğrusal olmayan sistem tanılama, biyomedikal ve kontrol uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ 1 Dr. Öğretim Üyesi

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Lisans Mezunu, GNSS Meteorolojisi ve Troposfer Konusunda araştırma yapmış olmak.

YAPI 1 Dr. Öğretim Üyesi
İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu, Kompozit Malzemelerle Çelik Yapıların Güçlendirmesi ve Yapı Sağlığı Konusunda Çalışmalar yapmış olmak.

CEVHER HAZIRLAMA 1 Dr. Öğretim Üyesi
Maden Mühendisliği Lisans Mezunu, Kömürden Kimyasal Mineral Giderme ve Kimyasal Yolla Altın Kazanımı Konusunda Çalışmalar yapmış olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 Profesör
Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent Ünvanına sahip olmak ve Yaratıcı düşünme hakkında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM YÖNETİMİ 1 Dr. Öğretim Üyesi
Eğitim Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Kuantum liderlik ve örgütsel zeka konularında çalışmalar yapmış olmak.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 1 Dr. Öğretim Üyesi
Doktora eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Bilinçli farkındalık konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 Doçent
Fizik Bilim alanında Doçent Ünvanına sahip olmak. Süperiletken ince filmler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ 1 Dr. Öğretim Üyesi

Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak. Duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların matematik eğitimi ve teknoloji entegrasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 Dr. Öğretim Üyesi
Doktora eğitimini Türkçe eğitimi üzerine yapmış olmak. Çocuk Edebiyatı alanında söz varlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 Dr. Öğretim Üyesi
Doktora eğitimini Türkçe eğitimi üzerine yapmış olmak. Eleştirel düşünme ve çocuk edebiyatında biyografiler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 1 Dr. Öğretim Üyesi
Eğitim Programları ve Öğretimi anabilim dalında doktora yapmış olmak. Bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin teknoloji koçluk düzeyleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1 Dr. Öğretim Üyesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktora mezunu olmak.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1 Doçent
Sosyal Politika bilim alanında doçentliğini almış olmak. Endüstri İlişkileri Teorileri ve Sendikacılık konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 1 Profesör
Doçentliğini pazarlama bilim alanında almış olmak. Hizmet pazarlaması, Elektronik Perakendecilik ve çevrim içi tüketici davranışları konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

MALİYE TEORİSİ 1 Doçent
Maliye bilim alanında doçentliğini almış olmak. Vergi yapısı, borçlanma ve vergi bilinci konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANALİTİK KİMYA 1 Dr. Öğretim Üyesi
Lisans ve doktorasını Kimya Bölümünde yapmış olmak, Güneş Pilleri ve Yakıt Pilleri alanında çalışma yapmış olmak.

FONKSİYONEL ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ 1 Profesör
Matematik alanında Doçentliğini almış olmak. Dinamik sistemler alanında çalışmaları olmak.

UYGULAMALI MATEMATİK 1 Doçent

Matematik alanında Doçentliğini almış olmak. Görüntüleme ile ilgili ters problemler ve integral geometri problemleri üzerine çalışmaları olmak.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 1 Dr. Öğretim Üyesi
Lisans derecesini Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yapmış olmak, Titanyum implant malzemeler ve Hücre Kültürü üzerine çalışmış olmak.

SOSYAL PSİKOLOJİ 1 Dr. Öğretim Üyesi
Lisans derecesini Psikoloji Bölümünde almış olmak, Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Yakın İlişkiler ve Bağlanma konularında çalışmış olmak.

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI 1 Doçent
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında Doçentliğini almış olmak. Kıpçak Sahası üzerine çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PERİODONTOLOJİ 1 Profesör
Periodontoloji anabilim dalında Doçent ünvanı almış olmak.Maden işçilerinde periodontal hastalıkların prevalansı hakkında çalışma yapmış olmak

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 Doçent
Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi alanında doçent ünvanı almış olmak ve büyüme faktörlerinin kemik iyileşmesi üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 1 Dr. Öğretim Üyesi
Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak ve endokron restorasyonlarının kenar uyumu ve kırılma dayanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1 Doçent
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent ünvanı almış olmak. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve Meme Kanseri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1 Doçent
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent ünvanı almış olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Beceri Geliştirme ve Şiddeti Önleme ile ilgili çalışma yapmış olmak.

KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 1 Dr. Öğretim Üyesi
Turizm işletmeciliği lisans mezunu olmak. İşletme alanında doktora yapmış olmak, Turizm eğitiminde kurumsal itibar ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

TURİZM REHBERLİĞİ 2 Dr. Öğretim Üyesi

Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği lisans mezunu olmak. Turist rehberliği ruhsatname sahibi ve turist rehberliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

TURİZM REHBERLİĞİ 1 Dr. Öğretim Üyesi
Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği lisans mezunu olmak. Turlar ve paket turlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM TARİHİ 1 Profesör
İslam Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Selçuklular Dönemi Dini ve Sosyal Tarihi hakkında çalışmalar yapmış olmak.

TASAVVUF 1 Dr. Öğretim Üyesi
Tasavvuf anabilim dalında doktora yapmış olmak ve seyri sülük konusunda çalışma yapmış olmak.

TEFSİR 1 Dr. Öğretim Üyesi Kur’anda servet dağılımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TEFSİR 1 Doçent Memluk müfessirleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ 1 Dr. Öğretim Üyesi
İletişim Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Modern ve Postmodern reklamlarla ilgili analitik çalışmalar yapmış olmak.

HALKLA İLİŞKİLER 1 Dr. Öğretim Üyesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım anabilim dalında doktora yapmış olmak. KOBİ’lerin halkla ilişkileri ve online iletişim faaliyetleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
OPTİSYENLİK 1 Dr. Öğretim Üyesi
Fizik alanında Doktora yapmış olmak.Optisyenlik alanında deneyime sahip olmak. İnfrared ve Raman spektroskopisi yöntemleriyle teorik ve deneysel çalışmalar yapmış olmak.

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ 1 Dr. Öğretim Üyesi
Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak ve mekanik alanında doktora yapmış olmak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 62 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir