Anasayfa » Haber » Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından; ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Kadrolar

Unvanı
Adet
Aranan Nitelikler
Gider Bütçesi
Sınav Şartı

Büro Personeli
6
İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP3)
(En az 65 puan almış olmak)

Büro Personeli
2
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)

Büro Personeli
3
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)

Büro Personeli
5
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)

Destek Personeli
(Temizlik)
(Erkek)
5
a.Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b.Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
c.Hijyen belgesi sahibi olmak.
ç.Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP94)
(En az 60 puan almış olmak)

Destek Personeli
(Temizlik)
(Erkek)
1
a.Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b.Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
c.Hijyen belgesi sahibi olmak.
ç.Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
d. En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve en az 1 yıl şoför olarak çalıştığını belgelendirmek
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP94)
(En az 60 puan almış olmak)

Destek Personeli
(Temizlik)
(Kadın)
3
a.Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b.Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
c.Hijyen belgesi sahibi olmak.
ç.Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP94)
(En az 60 puan almış olmak)

Destek Personeli
(Temizlik)
5
a. Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
b.Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
c.Hijyen belgesi sahibi olmak.
ç.Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 60 puan almış olmak)

Destek Personeli
(Hasta bakımı ve temizliği)
10
a.Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
b. Hijyen belgesi sahibi olmak.
c.Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
ç.Üniversite Hastanesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP94)
(En az 60 puan almış olmak)

Destek Personeli
(Şoförlük)
1
a.Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b.D Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
(Erkek)
14
a.Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. b.Erkek adaylarda 167 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 15 ten az olmaması. (Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla) c.Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) ç.Nöbet tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
(Kadın)
3
a.Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. b.Kadın adaylarda 162 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 15 ten az olmaması. (Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla)
c.Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) ç.Nöbet tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç).
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)

Sağlık Teknikeri
1
a.Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b.Üniversite Hastanesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)

Sağlık Teknikeri
1
a.Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b.Üniversite Hastanesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

*** Ek Madde 2/b: Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, ç) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak, f) Son Başvuru tarihi itibariyle Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 30 (otuz) yaşını diğer kadrolar için 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak, g) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,

ğ) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, h) Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak, ı) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
i) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların özel veya kamu sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler

* 4 Adet Fotoğraf, * Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, * Özgeçmiş, * Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) * Kimlik Fotokopisi, * Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) * Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) * Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi, * Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.),

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 2 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını gösterir Sağlık Kurulu raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. İşe alınmaya hak kazanan koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının boy ve kilo ölçümü Üniversitemizce oluşturulacak komisyon tarafından tekrar yapılacaktır. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar;

sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

Detaylı Bilgi İçin: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak Tel: (0 372) 291 12 07 – 291 11 64

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alacak.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir