İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 120 Personel Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 120 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 120 Personel Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 120 Personel Alım İlanı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından; ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 120 Personel Kadrolar

Unvanı
Adet
Nitelik Kodu
Aranan Nitelikler
Gider Bütçesi
Sınav Şartı

Diyetisyen
2
4795
Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)

Eczacı
4
4591
Eczacılık lisans programından mezun olmak.
Özel Bütçe
Sınav Şartı Aranmaz /
Noter Kurası

Fizyoterapist
5
4587
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)

Hemşire
20
2125
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)

Hemşire
60
4605
Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)

Laborant
5
3023
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)

Sağlık Teknikeri
5
3007
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)

Sağlık Teknikeri
5
3037
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)

Sağlık Teknikeri
2
3051
Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)

Diğer Sağlık Personeli

(Paramedik)
2
3005
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)
6506
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Diğer Sağlık Personeli
(Eczane Teknisyeni)

2
3008
Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)

Diğer Sağlık Personeli
(Pataloji Teknikeri)

1
3025
Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)

Diğer Sağlık Personeli
(Perfüzyon Teknikeri)

1
3027
Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)

Diğer Sağlık Personeli
(Tıbbi Sekreter)

5
3047
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)

Diğer Sağlık Personeli
(Odyolog)

1
4602
Odyoloji lisans programından mezun olmak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b (KPSS)

*Nitelik Kodları Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan Nitelik Kod Kılavuzundan alınmıştır.

Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak, b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç), d) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018 KPSS Lisans, 2018 KPSS Ortaöğretim ve 2018 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak, e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması, f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

* Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.

** Sınav şartı aranmayan kadrolara birden fazla başvuru olduğu takdirde asil aday noter kurası sonucuna göre belirlenecektir.

*** Özel Koşul istenen pozisyonlar için gerekli belgelerin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının [email protected] e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İlana başvuracak adayların (Eczacı kadrosu hariç); ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitemiz w3.beun.edu.tr adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Eczacı kadrosuna başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ve mezuniyet belgesini Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. E-postası Üniversitemize ulaşmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsen veya posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Eczacı kadrosuna başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (Üniversitemiz https://personel.beun.edu.tr/formlar/cesitli-formlar.html adresinden temin edilecek olup, isteklilerin e-posta göndermeden önce eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir.) * Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Eczacı kadrosu için noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi https://www.youtube.com/user/beunedu adresinden canlı olarak yayımlanacaktır. Kura çekim işleminin yeri ve zamanı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıda sayılan evraklarının asılları veya onaylı fotokopileri Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır.

Sözleşme İçin Gerekli Belgeler

 • *6 Adet Fotoğraf,
 • * Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (Üniversitemiz https://personel.beun.edu.tr/formlar/cesitli-formlar.html adresinden temin edilecektir.)
 • * Özgeçmiş,
 • * Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • * Kimlik Fotokopisi,
 • * Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • * Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • * Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
 • * 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu,
 • * Özel Koşul Belgesi (Varsa),
 • *Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açılan maaş hesabına ait belge

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 120 Personel Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Detaylı Bilgi İçin: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak Tel: (0 372) 291 12 07 – 291 11 64

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 120 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir