İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Ziraat Katılım Bankası 80 Uzman Yardımcısı Alacak

Ziraat Katılım Bankası 80 Uzman Yardımcısı Alacak

Ziraat Bankası Hesap

Ziraat Katılım Bankası 80 Uzman Yardımcısı Alacak

Ziraat Katılım Bankası 80 Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’de, Katılım Bankacılığı ilkeleri doğrultusunda, çeşitli illerdeki Subelerimizde ve
Genel Müdürlük birimlerindeki is ve işlemleri yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmak amacıyla, 60 Idari Alan, 20 Mühendislik Alanı’ndan olmak üzere toplam 80 Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.

Ziraat Katılım Bankası 80 Uzman Yardımcısı Alımı Genel Hususlar

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki asamadan oluşmaktadır.
• Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre Idari Alan veya Mühendislik Alanı tercihi yapacaklardır.
• Idari Alan’dan sınava girecek olanlar için çalışma illeri; Ankara, Bursa, Gaziantep, Istanbul, Izmir, Kocaeli
olup adaylar tek bir çalışma ili tercihinde bulunabileceklerdir.
• Tüm mühendislik fakültesi ve/veya bölümlerinden mezun adaylar, bölüm ayrımı olmaksızın mühendislik
alanından sınava girecektir.
• Mühendislik alanından sınava girecekler için çalışma ili Istanbul’dur.
• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve Istanbul) 20 Subat 2022 Pazar günü
saat 10.00’da tek bir oturumda gerçekleştirilecektir.
• Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile değistirebilecektir.
• Mülakat süreci Ziraat Katılım Bankası tarafından yürütülecektir.

Adaylarda Aranan Sartlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
 3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca
  onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak ya da ise başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.
 4. Erkek adaylar için ise alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Ödeme ve Basvuru Süreci

Başvuru sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:
Başvurular 04 Ocak 2022 – 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 23.59’a kadar Anadolu Üniversitesi’nin
https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.

Başvuru formu aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav maliyeti olarak 280 TL sınav ücreti
ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında Üniversite’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/
internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka
kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

• Her adayın mezun olduğu/olacağı lisans bölümüne uygun olan sınav alanını (Idari ve Mühendislik Alanları) seçmesi gerekmektedir.
• Tüm mühendislik fakültesi ve/veya bölümlerinden mezun adaylar, bölüm ayrımı olmaksızın mühendislik
alanından sınava girebilecektir.
• Sınav başvurusu sırasında HES (Hayat Eve Sığar) kodunun girilmesi gerekmektedir.
• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul
edilmeyecektir.
• Işe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanla ise alımdan dolayı Sirketin uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.
• Başvuru Formu doldurulup onay işlemi tamamlandıktan sonra hiçbir değişiklik yapılamayacak olup
çalışmak istenen il tercihinin buna göre yapılması gerekmektedir.

Sınav Süreci

Sınav Daveti
• Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 14 Subat 2021
Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet
sitesinden T.C. kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

Yazılı Sınav
• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 20 Subat 2022 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve
çoktan seçmeli test seklinde yapılacaktır.
• Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.

• Sınav Giriş Belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
• T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi hükümleri doğrultusunda COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olan veya sınav binasına giriş esnasında vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli ADAY’lar kendileri için ayrılan salonlarda sınava alınacaklardır. Bu nedenle, COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olduğu için sınava giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav organizasyonu yapılmayacaktır.

• Adayların sınav merkezine kâgıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan Bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
• Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup toplam soru
sayısı 140 adet ve toplam sınav süresi 160 dakikadır.
• Sınav soru dağılımı asağıdaki tabloda yer almaktadır.

IDARI ALAN (TOPLAM 140 SORU)

SINAV BÖLÜMLERI Soru Sayısı

 1. BÖLÜM 50
  Genel Kültür 15
  Genel Yetenek 35
 2. BÖLÜM 40
  Ingilizce 40
 3. BÖLÜM 50
  Ekonomi 20
  Hukuk 20
  Muhasebe 10

MÜHENDISLIK ALANI (TOPLAM 140 SORU)

SINAV BÖLÜMLERI Soru Sayısı

 1. BÖLÜM 50
  Genel Kültür 15
  Genel Yetenek 35
 2. BÖLÜM 40
  Ingilizce 40
 3. BÖLÜM 50
  Genel Alan Bilgisi 15
  Endüstri/Isletme Mühendisligi Alan Bilgisi 25
  Genel Ekonomi 10

Idari Alan için 3. Bölüm Sınav Konuları:

• Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye Politikası,
Işletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Katılım Bankacılığı),
• Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Icra-Iflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku,
Is Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu)
• Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

Mühendislik Alanı için 3. Bölüm Sınav Konuları:

• Genel Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)
• Endüstri/Isletme Grubu (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Mekaniği, Kalite Kontrol, Insan Kaynakları, Üretim-Benzetim, Istatistik, Ergonomi)
• Genel Ekonomi (Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Makroekonomi, Işletme Ekonomisi, Uluslararası
Ekonomi, Para/Banka/Kredi)
• Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 23.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

• Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup başarı tespitinde bulunulması için her bir
bölümden sorulan soruların en az %50’sinin doğru olarak cevaplandırılması gerekmektedir.
• Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden
açıklanacaktır.
• Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 3 (üç) is günü içinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Mülakat

• Her bir bölüm için soruları en az %50 oranında doğru cevaplandıran adaylar arasından puanı en yüksek
adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında (Idari Alan alan için ayrıca çalışma ili tercihi bazında) alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar ilgili şirketin www.ziraatkatilim.com.tr internet
sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.
• Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatkatilim.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.
• Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya
üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

Ziraat Katılım Bankası 80 Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir