Yozgat Bozok Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi 48 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır. Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Yozgat Bozok Üniversitesi 48 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolar

BAŞVURULAN UNVAN SIRA NO
UNVANI
SAYI
ARANAN NİTELİKLER

1
Hemşire
20
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

2
Hemşire
15
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, hemşirelik alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

3
Hemşire
4
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, Ameliyathane Hizmetlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

4
Eczacı
1
Eczacılık Bölümü lisans mezunu olmak.

5
Sağlık Teknikeri
3
Anestezi Bölümü önlisans mezunu olmak.

6
Sağlık Teknikeri
1
Ameliyathane Hizmetleri önlisans mezunu olup, Laparoskopik El Aletleri Kullanım Sertifikasına Sahip olmak ve Ameliyathane Hizmetleri alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

7
Diğer Sağlık Personeli
2
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü önlisans mezunu olup, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

8
Diğer Sağlık Personeli
1
Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olup, Temel İlk Yardım, Temel EKG, EKG Okuma, Tıbbi Terminoloji, ve Afet Kültürü Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.

9
Diğer Sağlık Personeli
1
Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olup, Bakanlık onaylı Temel Modül Uygulayıcı Eğitim Belgesi, Bakanlık onaylı İşaret Dili Eğitim Belgesine sahip olmak ve acil tıp teknisyenliği alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Başvuru Tarihi : 25/01/2021-08/02/2021 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar,
Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. )

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Eczacı Unvanına Başvuruların Değerlendirilmesi: Eczacı unvanı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan aday sözlü sınav başarı puanı sırasına göre tespit edilecektir. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve sonuçları www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kadro sayısı kadar yedek uygulanacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

  • 1- Öğrenim Belgesi fotokopisi,
  • 2- KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.)
  • 3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),
  • 4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.
  • 5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi,
  • 6- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.
  • 7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacak olup, başvuru unvan ve başvurulan unvan sıra no kesinlikle boş bırakılmayacaktır.
2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

Yozgat Bozok Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel Alacak.

Yorum yapın