Haber

Yozgat Bozok Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi 24 Akademik Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ
UNVANI
ABD
DRC.
ADET
ARANAN NİTELİKLER

İLETİŞİM FAK.
Doktor Öğretim Üyesi
Radyo-Televizyon
5
1
Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi
Sinema
5
1
Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olup, Bilim Kurgu Sineması alanında çalışması bulunmak.

İLAHİYAT FAK.
Doktor Öğretim Üyesi
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
3
1
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAK.
Doçent
Kardiyoloji
1
1
Kronik total oklüzyon hastalarında ve koroner anjiyoplasti sonrası restenoz üzerine hematolojik parametrelerin etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent
Göğüs Cerrahisi
1
1
Endobronşial volüm küçültücü tedavi yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

Doçent
Patoloji
1
1
Gastrointestinal stromal tümörlerde ve meme kanserinde immünohistokimyasal olarak proliferatif belirteçlerin prognastik önemi ile ilgili çalışmaları olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*
Adli Tıp
3
1
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1
1
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
1
1
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1
1
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi*

Göğüs Hastalıkları
1
1
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi*

İç Hastalıkları
1
1
Yandal uzmanlığını Onkoloji, Hematoloji veya Romatoloji alanlarından birinde yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*
İç Hastalıkları
1
1
Yandal uzmanlığını Gastroentereloji veya İmmünoloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*
Radyasyon Onkolojisi
1
1
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Radyoloji

5
1
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*
Tıbbi Genetik
1
1
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*
Göğüs Cerrahisi
3
1
Metastatik Akciğer Kanserleri ile ilgili çalışması olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*
Patoloji
2
1
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*
Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi
2
1
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*
Biyofizik
5
1
Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

VETERİNER FAK.
Doktor Öğretim Üyesi
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
3
1
Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Hekimlik Tarihi ve Deontoloji alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi
Veterinerlik Histoloji-Embriyoloji
4
1
Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Histoloji-Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.

SARIKAYA FİZ. VE REH. Y. O.
Doktor Öğretim Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
5
1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
5
1
Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

Başvuru Adresi: Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.
*3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
Müracaat tarihleri: 10/09/2018-25/09/2018 Salı günü saat 17.00 kadar.

Yozgat Bozok Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir