İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Yozgat Bozok Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Yozgat Bozok Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin

Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.
Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Yozgat Bozok Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Kadrolar

Başvurulan UNVAN SIRA NO
UNVANI
SAYI
ARANAN NİTELİKLER

1
Hemşire
3
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

2
Hemşire
1
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, Ölümcül EKG Ritimleri Sertifikası, Kanamalarda Acil Yaklaşım Sertifikası, iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi, Sağlık Hukukunda Tıbbi ve ilaç Sahteciliği Eğitimi Katılım Belgesi ile Yetişkin Hastalarda ileri Yaşam Desteği Belgesine sahip olmak.

3
Hemşire
1
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel Eğitim Başarı Belgesine sahip olmak ve alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

4
Ebe
2
Ebelik Bölümü lisans mezunu olmak.

5
Fizyoterapist
1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak.

6
Eczacı
1
Eczacılık Bölümü lisans mezunu olmak.

7
Psikolog
1
Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup, Çocuk Resimlerinin Psiko-Pedagolojik Analizi ve Çocuk Testleri Eğitimi Sertifikası, Psikoteknik Sürücü Değerlendirme Sistemi Uygulama Sertifikası, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Beceri Kazandırma ve Süpervizyon Uygulaması Eğitimi, WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Sertifikası ile Nöropsikolojik Testler Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak ve alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

8
Laborant
2
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans mezunu olmak.

9
Diğer Sağlık Personeli
1
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı önlisans mezunu olmak.

10
Diğer Sağlık Personeli
1
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı önlisans mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Diksiyon, Türk işaret Dili (en az 120 saat) ve Bilgisayar Kullanımı (en az 160 saat) kurs bitirme belgelerine sahip olmak.

11
Diğer Sağlık Personeli
1
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, Radyasyondan Korunma ve Genel Radyografi Kurs Katılım Sertifikaları, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan onaylı Radrasyondan Korunma ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm Cihazı Eğitimi Katılım Sertifikasına sahip olmak ve alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

12
Diğer Sağlık Personeli
1
Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu olup, EKG Okuma Eğitim Sertifikası, Tıbbi Terminoloji Eğitim Sertifikası, Temel ilk Yardım Eğitim Sertifikası ile Defansif Tıp Eğitim Belgesine sahip olmak ve alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

13
Sağlık Teknikeri
1
ilk ve Acil Yardım Programı önlisans mezunu olup, EKG Okuma Sertifikası, Temel EKG Eğitim Sertifikası, Enfeksiyondan Korunma Yöntemleri Eğitim Sertifikası ile Transport Ventilatör Eğitim Sertifikasına sahip olmak ve alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

14
Sağlık Teknikeri
1
Anestezi Programı önlisans mezunu olmak.

15
Sağlık Teknikeri
1
Ağız ve Diş Sağlığı Programı önlisans mezunu olup, iş Sağlığı ve Güvenliği, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Hastane Bilgi Yönetimi, Temel işaret Dili ve CEREC Eğitim Belgesi Sertifikalarına sahip olmak.

16
Sağlık Teknikeri
1
Diş Protez Teknolojisi Programı önlisans mezunu olup, bir yükseköğretim kurumu hastanesinde alanında en az 6 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

17
Sağlık Teknikeri
1
Ağız ve Diş Sağlığı Programı önlisans mezunu olup, uluslararası akredite bir yükseköğretim kurumu hastanesinde klinik pratik eğitimi aldığına dair sertifikaya sahip olmak ve alanında en az 4 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Başvuru Tarihi : 14/02/2022-28/02/2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar,
Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
5- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Eczacı Unvanına Başvuruların Değerlendirilmesi: Eczacı unvanı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan aday sözlü sınav başarı puanı sırasına göre tespit edilecektir. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve sonuçları www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kadro sayısının 2 katı kadar yedek uygulanacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,
2- KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.)
3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),
4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi,
6- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.
7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR:
1- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacak olup, başvuru unvan ve başvurulan unvan sıra no kesinlikle boş bırakılmayacaktır.
2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

Yozgat Bozok Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir