Ekonomi ve ParaHaberYaşam

Yoksulluk Sınırı Aylık Ücreti 2016

Yoksulluk Sınırı Aylık Ücreti 2016 yazımızda yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarı olan Yoksulluk Sınırı, 1 Eylül 2016 tarihi itibariyle aylık 4.515 tl olarak hesaplanmış ve açlık sınırı da 1.386 tl olarak hesaplanmış. Bu para sınırları 4 kişilik ailenin bir aylık zorunlu ihtiyaçlarını baz almaktadır.

Yoksulluk Sınırı Aylık Ücreti

Yoksulluk Sınırı Aylık Ücreti 2016

MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 1,81 ORANINDA ARTIŞ GÖSTEREREK , ASGARİ ÜCRET NET 1.300 TL/AY. FAKAT BİR KİŞİNİN GEÇİM MALİYETİ 1.712 TL/AY OLARAK BELİRTİLİYOR.

Yoksulluk ülkenin temel sorunlarından biridir ve olmaya devam etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının 2016 yılı sonuçlarına göre; medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı yüzde 21,9’dur. Diğer bir ifadeyle ülkede yaşayan her beş kişiden biri, devletin resmi kurumunun belirlediği kritere göre yoksuldur. Gelir adaletsizliği devam etmektedir.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yirmi dokuz yıldan bu yana her ay düzenli olarak “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması yapmaktadır. Bu alanda yapılan ilk çalışmadır ve analizi yapılmaya devam etmektedir. Araştırmayla, çalışanların içinde bulundukları geçim şartları ortaya konulmakta ve değişim izlenmeye çalışılmaktadır.

Yoksulluk Sınırı Aylık Ücreti 2016-Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı

Yoksulluk Sınırı Aylık Ücreti
Yoksulluk Sınırı 2016

TÜRK-İŞ Araştırmasının Eylül 2016 ayı sonucuna göre;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.386,22 TL olarak öngörülmektedir.Buna ek olarak giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.515,37 TL olarak hesaplanmıştır. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise asgari hesaplamada 1.711,50 TL’dir.

Kuşkusuz hesaplama sonucu ortaya çıkan tutar ücret düzeyi olmayıp, haneye girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. Ancak hanede çalışan sayısı az ve ele ücret düzeyi geçim şartlarını karşılamakta yetersiz kaldığında insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlamak mümkün olamamaktadır.

İşçi Hakkı

Türkiye’miz de bu ücretleri alabilmek için canını ortaya koyan insanlar vardır ve sadece helal para kazanabilmek amacı taşırlar bu kardeşlerimiz işçidir ve haklarını vermemiz gerekir. Öte yandan konuya gelirsek gıda harcamaları, aile bütçesinde ağırlıklı yer tutmaktadır. Gıda fiyatlarındaki değişim özellikle yoksul kesimlerin yaşama şartlarını doğrudan etkilemektedir. Gıda fiyatlarındaki gerileme aile bütçesine nispi katkı sağlamaktadır. Ancak bu durumun ücretli çalışanların “yaşam maliyetinin gerilediği” şeklinde yorumlanması yanlış olacaktır. Elde edilen gelir ile yapılması gereken harcama arasındaki fark çalışanların geçim koşullarını belirlemektedir. Ücretlere enflasyon oranında veya daha fazla zam yapılması gerekir.

Günümüzde bir çalışanın, sadece kendisinin asgari yaşama maliyeti için yapması gereken harcama tutarı 1.712 TL’ye ulaşmıştır.

Hele ki bu İstanbul gibi metropolit şehirlerde yaşıyorsanız daha fazla ihtiyacınız olduğuna kanaat edilir.  Halen yürürlükte olan net asgari ücret 1.300 TL’dir. Enflasyondaki değişim tek başına geçim koşullarını belirlemez. Önemli olan gelir düzeyinin geçim koşullarına yetip yetmediği ve gelirin enflasyon karşısındaki durumu, yani satın alma gücüdür. Sonuç olarak çalışanların, kendilerine ve ailelerine saygın yaşam düzeyi (normal yaşantı) sağlayacak bir gelir elde etmeleri esastır. Yoksulluk, genel anlamıyla, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk sınırı tutarı, bir ailenin, insan onurunun gerektirdiği zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama düzeyidir. Hepimizin insan gibi yaşayabilmesi dileğiyle sağlıcakla kalın.

Yoksulluk Sınırı Aylık Ücreti 2016.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir