Ekonomi ve ParaHaber

Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2021 Açıklandı

Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2021 Açıklandı

Kişi Başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2021

Bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2021 yılında %11,4 arttı

Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2021 yılında bir önceki yıla göre %11,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre %43,6 artarak 7 trilyon 248 milyar 789 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2021 yılında %22,2 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, %13,0 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %8,8 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2021 yılında 86 bin 144 TL oldu

Kişi başına GSYH, 2021 yılında cari fiyatlarla 86 bin 144 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 592 dolar oldu.

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri %43,4 ile en çok büyüyen sektör oldu

I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri %43,4, R-Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor %30,1 ve J-Bilgi ve iletişim %21,8 ile 2021 yılında en çok büyüyen sektörler oldu. T-Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri %13,5, K-Finans ve sigorta faaliyetleri %6,3, A-Tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri %2,9 ile en çok küçülen sektörler oldu.

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2021 yılında bir önceki yıla göre %15,3 arttı

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2021 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %15,3 arttı. Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı %54,9 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, %23,4 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %16,2 ile ulaştırma ve %13,2 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları 2021 yılında bir önceki yıla göre %2,6 arttı

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2021 yılında %13,1 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı %28,1 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %2,6 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %7,4 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2021 yılında %24,9, ithalatı ise %2,4 arttı

Mal ve hizmet ihracatı 2021 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak %24,9, ithalatı ise %2,4 arttı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı %35,3, ithalatının payı ise %35,5 oldu.

İşgücü ödemeleri 2021 yılında %31,7 arttı

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2021 yılında bir önceki yıla göre %31,7 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir %50,7 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı %30,1 oldu

İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2020 yılında %32,9 iken bu oran 2021 yılında %30,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2020 yılında %49,4 iken 2021 yılında %52,5 oldu.

AÇIKLAMALAR

Ulusal Hesaplar Sistemi metodolojisi gereği; dönemsel GSYH değerleri tahmin niteliği taşımakta olup, yıllık, detay düzeyi daha yüksek ve güncellenmiş verilerle hazırlanan Bağımsız Yıllık GSYH hesabı ile birlikte revize edilmektedir.

Kaynak: TÜİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir