You are currently viewing Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2020 Açıklandı
Satın Alma Gücü

Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2020 Açıklandı

  • Post author:
  • Post category:Ekonomi ve Para / Haber
  • Reading time:5 mins read
  • Post comments:0 Yorum
  • Post last modified:13 Mayıs 2023

Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2020 Açıklandı

Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2020

Bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2020 yılında %1,8 arttı

Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,9 artarak 5 trilyon 46 milyar 883 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2020 yılında %19,1 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, %12,4 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %7,9 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2020 yılında 60 bin 525 TL oldu

Kişi başına GSYH, 2020 yılında cari fiyatlarla 60 bin 525 TL, ABD doları cinsinden 8 bin 597 dolar oldu.

Finans ve sigorta faaliyetleri %23,4 ile en çok büyüyen sektör oldu

K-Finans ve sigorta faaliyetleri %23,4, R-Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor %16,7 ve J-Bilgi ve iletişim %14,4 ile 2020 yılında en çok büyüyen sektörler oldu. I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri %35,3; T-Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri %28,4, N-İdari ve destek hizmetleri faaliyetleri %10,5 ile en çok küçülen sektörler oldu.

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılında bir önceki yıla göre %3,2 arttı

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %3,2 arttı. Yerleşik hanehalkı tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı %56,4 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, %24,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %15,3 ile ulaştırma ve %15,1 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları 2020 yılında bir önceki yıla göre %2,2 arttı

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2020 yılında %15,2 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı %27,4 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %2,2 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %7,2 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılında %7,6 arttı, ihracatı ise %14,8 azaldı

Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,6 arttı, ihracatı ise %14,8 azaldı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı %28,7, ithalatın payı ise %32,5 oldu.

İşgücü ödemeleri 2020 yılında %9,6 arttı

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2020 yılında bir önceki yıla göre %9,6 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir %19,5 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı %33,1 oldu

İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2019 yılında %34,8 iken bu oran 2020 yılında %33,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2019 yılında %47,4 iken 2020 yılında %49,3 oldu.

Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2020 Açıklandı-Kaynak: TÜİK

Bir yanıt yazın