İçeriğe geç
Anasayfa » Yenilik Faaliyetinde Bulunan Girişimlerin Oranı Yüzde 36 Oldu

Yenilik Faaliyetinde Bulunan Girişimlerin Oranı Yüzde 36 Oldu

Girişimcinin Dünyası

Yenilik Faaliyetinde Bulunan Girişimlerin Oranı Yüzde 36 Oldu

2018 Yılında Yenilik Faaliyetinde Bulunan Girişimlerin Oranı Yüzde 36 Oldu

Araştırma sonuçlarına göre çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin %36’sı, 2016-2018 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulundu. Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin %33,9’u, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %43,3’ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %58,2’si piyasaya yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet) sundu veya iş süreci uyguladı. Sanayi sektöründe yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranı %39 iken; hizmet sektöründe bu oran %32,4 oldu.

Girişimcilikte Popüler İş Modelleri

Ürün yenilikçisi girişimlerin %60,1’i ürünlerini rakiplerinden önce pazara sundu

Girişimlerin %20,9’u ürün yeniliğinde bulundu. Ürün yeniliği yapan girişimler arasından mal yeniliği yapanların oranı %82, hizmet yeniliği yapanların oranı ise %69,1 olarak hesaplandı. Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin pazardaki durumu ele alındığında, ürün yeniliklerinin %82,8’inin girişim için yeni olduğu, %60,1’inin ise girişimin faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu gözlemlendi.

Girişimciler İçin Rekabet Stratejisi

Girişimler en fazla üretim yöntemlerinde yenilik uyguladı

Girişimlerin %29’u temel işletmecilik fonksiyonları olarak da adlandırılan iş süreci yeniliğinde bulundu. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, %79,6 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri oldu. Bu kategoriyi %65,4 ile muhasebe veya diğer idari işlemler ve %65 ile bilgi işlem veya iletişim yöntemleri izledi.

Yenilik Faaliyetinde Bulunan Her Üç Girişimden Biri Finansal Destek Aldı

Bu girişimlerin %34,6’sı finansal destek aldı. Bu girişimlerin %94,1’ine merkezi kamu kurum/kuruluşları (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, vb.) ve %11’ine yerel veya bölgesel kamu kuruluşları (belediye, valilik, vb.) tarafından finansal destek verildi. Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programından destek alanların oranı %3,7, diğer AB kurumlarının finansal desteklerinden yararlananların oranı ise %5,6 olarak hesaplandı.

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %28,4’ü işbirliği yaptı

Bu girişimlerin %28,4’ü diğer girişim, kişi veya kuruluşlar ile işbirliği yaptı. Bu girişimlerin %61,5’i Ar-Ge veya diğer yenilik faaliyetlerinde işbirliği yaparken diğer rutin girişimcilik faaliyetlerinde işbirliği yapan girişimlerin oranı %68,8 oldu.
 Yenilik faaliyetinde işbirliği yapan girişimlerin %59,9’u yurt içinde, %25,5’i Avrupa ülkelerinde ve %21,3’ü diğer ülkelerde işbirliğine gitti.

Stratejilerde Mevcut Müşteri Grupları ve Yüksek Kalite Öne Çıktı

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin en çok odaklandığı stratejilerde ilk sırada %74,6 ile mevcut müşteri gruplarını memnun etmeye odaklanma yer aldı. Bunu %74,2 ile yüksek kalite, %66,8 ile yeni müşteri gruplarına ulaşmaya odaklanma takip etti.

Yenilik faaliyetinde bulunan her on girişimden dördü ticari marka tescili yaptırdı

Yenilik faaliyetleri ile elde edilen rekabetçi avantajı etkin koruma yöntemlerinin de sorgulandığı araştırmada, yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %39,9’unun ticari marka tescili yaptırdığı tespit edildi. Bunu %24,7 ile patent başvurusu, %19,7 ile ticari sır kullanımı, %13,7 ile faydalı model başvurusu, %10,4 ile telif hakkı başvurusu ve %9,5 ile endüstriyel tasarım tescili takip etti.

Yüksek maliyetler yenilik faaliyetlerinin karşısındaki en büyük engel oldu

Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimler, 2016-2018 yılları arasında yenilik faaliyetlerine başlama kararını ya da yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmeyi engelleyen faktörlerin başında %52,7 ile yüksek maliyetlerin geldiğini belirtti. Bu faktörü %32,9 ile güçlü pazar rekabeti ve %29 ile girişim bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği takip etti.

AÇIKLAMALAR

Yenilik istatistiklerinin derlenmesinde temel kaynak olan Oslo Kılavuzu‘nun güncellenmesi sonucunda metodolojide değişiklikler yaşanmıştır. Bu durumun temel nedeni, yenilikçilik kavramından çok yenilik faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirildiğinin önem arz etmesidir. Yenilik tanımının ve türlerinin değişmesi ile birlikte araştırma sonuçlarında zaman serisi karşılaştırması yapma imkanı büyük oranda kalmamıştır.

Kaynak: TÜİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir