Yeni Çalışma, COVID Hastalığından Sonra Diyabet Riskinin Arttığını Gösteriyor

Yeni Çalışma, COVID Hastalığından Sonra Diyabet Riskinin Arttığını Gösteriyor

Yeni Çalışma, COVID Hastalığından Sonra Diyabet Riskinin Arttığını Gösteriyor

Yeni bir araştırmaya göre, pandemi sürecinde bilim insanları koronavirüsün diyabet de dahil olmak üzere çok çeşitli devam eden sağlık sorunlarına yol açabileceğini öğrendiler.

BMC Medicine dergisinde bu ay yayınlanan yeni araştırma, COVID-19‘un bir kişiyi bir enfeksiyondan sonra nasıl hem tip 1 hem de tip 2 diyabet geliştirme riskine nasıl sokabileceğine ışık tutuyor. Çalışma bir meta-analizdir, yani aynı konudaki diğer çalışmalardan elde edilen verileri birleştirip analiz eder.

Yaklaşık 40 milyon katılımcıyı içeren dokuz çalışma analize dahil edildi. Çalışmaların altısı Amerika Birleşik Devletleri’nde, ikisi İngiltere’de ve biri Almanya’da yapıldı. Çalışmaların yedisi sadece yetişkinleri, biri sadece ergenleri ve bir tanesinde yaş kısıtlaması yoktu. Genel olarak, katılımcıların 4 milyondan fazlasına COVID-19 bulaştı ve kontrol grubundaki 34 milyondan fazla katılımcıya bulaşmadı. Toplamda, bir COVID-19 enfeksiyonunu takiben, diyabet geliştirme insidansı, belirli bir yılda kabaca 1.000 kişiden 15’iydi.

İsrailli Bilim Adamları

Araştırmacılar çalışmada, “Bildiğimiz kadarıyla, bu, bu türden bugüne kadarki en büyük ve en geniş kapsamlı analizdir” dedi.

Araştırmaya göre, tüm yaş gruplarında COVID-19’dan sonra diyabet riskinde tutarlı bir artış gözlemlendi ve enfeksiyondan sonraki ilk üç ayda en yüksek seviyedeydi. Çalışma, şiddetli COVID-19’u olan hastaların bir enfeksiyondan sonra daha yüksek diyabet riskine sahip olduğunu, ancak hafif bir COVID-19 enfeksiyonu olanların bile yüksek risk altında olduğunu buldu.

Araştırmaya göre, “diğer virüslerle enfekte olan hastalarda, enfekte olmayanlara kıyasla diyabet insidansında artışla benzer sonuçlar bildirilmiştir.”

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, vücudun yiyecekleri enerjiye nasıl dönüştürdüğünü etkileyen kronik bir sağlık durumu olan diyabet, ABD’de yedinci en yaygın ölüm nedenidir. Üç ana diyabet türü vardır: tip 1, tip 2 ve hamilelik sırasında ortaya çıkabilen gebelik diyabeti.

Amerikan Diyabet Derneği’ne göre, genel olarak diyabetli kişiler, COVID-19 dahil herhangi bir virüsle enfekte olduklarında daha ciddi semptomlar ve komplikasyonlar geliştirme riski altındadır. Ancak yeni araştırma, COVID-19 hastalarını tedavi eden doktorların, iyileştikten sonra onları diyabet açısından yakından izlemesinin ne kadar önemli olduğunu şimdi vurguluyor.

Araştırmacılar, “Bu, klinisyenlerin COVID-19’un akut sonrası aşamasında hastaların glikoz metabolizmasına dikkat etme ihtiyacını güçlendiriyor” dedi.

Kaynak: yahoo

Yorum yapın