Haber

Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak

Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Nitelikler

S.No
Unvan
Sayı
KPSS Yılı
KPSS Puan Türü
Nitelikler

1
Tekniker
1
2020
KPSSP93
İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi Önlisans Programlarından birinden mezun olmak. Mezun olunan alanda en az 5 yıl tecrübesi bulunmak.

2
Tekniker
1
2020
KPSSP93
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi Önlisans Programlarından birinden mezun olmak.

3
Teknisyen
1
2020
KPSSP94
Mesleki teknik liselerin Elektrik Elektronik Teknolojisi bölümü görüntü ve ses sistemleri programından veya Elektrik Elektronik Teknolojisi bölümünden mezun olmak.
Görüntü ve ses sistemleri teknik servis elemanın sahip olması gereken özellikler, görüntü, ses ve ışıklandırma sistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlemlerini yapma yeterliklerini sağlamalıdır.

4
Teknisyen (Karocu/Fayansçı)
1
2020
KPSSP94
Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Yapı Duvarcılığı, Yapı yüzey kaplama, Yapı Yüzey Kaplamacılığı, Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi alanı ve dallarından birinden mezun olmak. Mezun olunan alanda en az 3 yıl tecrübesi bulunmak.

5
Koruma ve Güvenlik (Erkek)
2
2020
KPSSP93
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-Önlisans mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/ silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
-175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla olmamak,
-Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir.)
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Askerliğini yapmış olmak.
-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

6
Koruma ve Güvenlik (Kadın)
3
2020
KPSSP93
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-Önlisans mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/ silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
-Boyu 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki farkın 10 dan fazla olmamak,
-Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir.)
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

7
Destek Personeli (Şoför)
1
2020
KPSSP93
-Önlisans mezunu olmak,
-Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
-SRC2, SRC4 ve Psikoteknik belgesine sahip olmak,
-Askerliğini yapmış olmak,
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
-Yurtiçi seyahat engeli bulunmamak,

Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl şoför olarak çalışmış olmak. (Adaylar şoför olarak çalışma şartına dair resmi/özel kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümüyle birlikte aslı veya onaylı suret olarak teslim edecektir.)
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

8
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi-Kadın)
3
2020
KPSSP94 -Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. -Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

9
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi-Erkek)
2
2020
KPSSP94 -Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. -Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
b. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
c. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
e. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
f. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
g. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI

Adaylar ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası www.pdb.tau.edu.tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilirler.

BAŞVURU TARİHLERİ : 07.10.2022-21.10.2022
BAŞVURU ADRESİ : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Şahinkaya Cad. No:106 Beykoz / İSTANBUL

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Başvuru Formu (www.tau.edu.tr İnternet sayfasından temin edilebilir)
Diploma Fotokopisi (E-Devlet üzerinden Alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir) Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi.
KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi.
Tecrübe belgesi (İstenilen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) E-Devlet üzerinden barkod bulunan belge alınabilir.
Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenilen belgeler
1 Adet fotoğraf

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

* Başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.tau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

* Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlanen duyurulur.

Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak-Kaynak: kamuilan.sbb.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir