İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Türk Akreditasyon Kurumu 11 Personel Alacak

Türk Akreditasyon Kurumu 11 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Türk Akreditasyon Kurumu 11 Personel Alacak

Türk Akreditasyon Kurumu 11 Personel Alım İlanı

Türk Akreditasyon Kurumundan:
PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI İLANI

I – GENEL BİLGİLER

T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 3 (üç) İdari Personel pozisyonuna, 3 (üç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna ve 5 (beş) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna olmak üzere toplam 11 personel alınacaktır. Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27’nci maddesi ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

II – SINAVA KATILMA KOŞULLARI ve KONTENJANLAR

Genel koşullar:
Personel alımı yapılacak tüm pozisyonlar için geçerli olmak üzere; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
İdari Personel pozisyonu için özel koşullar:
a) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) yer alan her bir grup için belirtilmiş öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı programlardan mezun olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 2020 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ön Lisans), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) yer alan her bir grup için belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak.
c) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Tablo-1: İdari Personel Giriş Sınavı Bilgileri ve Kontenjanlar

Atama Yapılacak Pozisyonun

Gruplar
Unvanı
Öğrenim Programı
Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı
Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı
2020 Yılı KPSS (B) Puan Türü
Asgari KPSS Puanı

Grup 1
İdari Personel
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
1
4
KPSSP93 70

Grup 2
İdari Personel
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2
8
KPSSP93 70

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için ilave koşullar:

a) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-2) yer alan her bir grup için belirtilmiş öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı programlardan mezun olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 2020 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ön Lisans), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-2) yer alan her bir grup için belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak.
c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerliliğinin olması, (asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),
d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
e) Koruma ve güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
f) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-2) belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Tablo-2: Koruma ve Güvenlik Görevlisi Giriş Sınavı Bilgileri ve Kontenjanlar

Atama Yapılacak Pozisyonun

Grup
Unvanı
Öğrenim Programı
Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı
Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı
2020 Yılı KPSS (B) Puan Türü
Asgari KPSS Puanı

Grup 3
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik ön lisans programlarının birinden mezun olmak
3
12
KPSSP93 70

Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için ilave koşullar:

a) Ortaöğretim (lise) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 2020 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ortaöğretim), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-3) yer alan her bir grup için belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak.
c) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-3) belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Tablo-3: Destek Personeli Giriş Sınavı Bilgileri ve Kontenjanlar

Atama Yapılacak Pozisyonun

Grup
Unvanı
Öğrenim Programı
Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı
Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı
2020 Yılı KPSS (B) Puan Türü
Asgari KPSS Puanı

Grup 4
Destek Personeli
Ortaöğretim (lise) kurumlarının herhangi bir alanı
5
20
KPSSP94 70

III – Türk Akreditasyon Kurumu 11 Personel Alımı BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 04 Mart 2022 – 20 Mart 2022

IV – BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b) Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,
c) Yazılı özgeçmiş.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

V – Türk Akreditasyon Kurumu 11 Personel Alımı SÖZLÜ GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 22 Mart 2022 tarihinde Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecektir.
Sözlü Giriş sınavı 28-31 Mart 2022 tarihlerinde Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No: 1 Çankaya/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI – SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI VE PUANLARI

Sözlü giriş sınavı, adayların;
a) Öğrenim programına ilişkin temel bilgi düzeyi,
b) T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
f) Genel yetenek ve genel kültürü,
g) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 25 (yirmibeş) puan, (b) bendi için 25 (yirmibeş) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

VII – Türk Akreditasyon Kurumu 11 Personel Alımı GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Giriş sınavı başarı puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday asil olarak atanmaya hak kazanır. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup; atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında atama yapılmak üzere; yapılan giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda gruplar itibariyle ilan edilen atama yapılacak pozisyona sayısını geçmemek üzere ilan edilen yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan aday atanacaktır.

Giriş sınavında 70 (yetmiş)in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Grup-1 ve Grup-2 içerisinde; ilgili pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, bahsi geçen diğer gruptan alım yapılabilecektir.
Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar durumlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

VIII – İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

IX – BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numarası: (0 312) 410 82 75

X – Türk Akreditasyon Kurumu 11 Personel Alımı DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucuna göre atamaları yapılıp Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

Türk Akreditasyon Kurumu 11 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir