İşkur İlanları

TÜRASAŞ 40 Sürekli İşçi Alacak

Haber

TÜRASAŞ 40 Sürekli İşçi Alacak

TÜRASAŞ 40 Sürekli İşçi Alım İlanı

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır.

İşçi olarak alınacaklarda;

 1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 25 yaşını aşmamış olmak,
 5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 6. Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde / mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
 8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
 10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
 11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir) şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

 1. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 10.01.2022 – 14/01/2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.
 3. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, noter kurası ve sözlü sınav ile belirlenecektir.
 4. Noter kura çekimi 21/01/2022 Cuma günü saat 15:00′ da Genel Müdürlüğümüzde COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
 5. Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 6. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.turasas.gov.tr/ adresinden duyuru yapılacaktır.
 7. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği arşiv araştırması yapılacaktır.
 8. Kura sonucu adı çıkan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

MESLEK
ÇALIŞMA YERİ
SAYI

Kaynakçı
Türasaş Genel Müdürlüğü Sivas Bölge Müdürlüğü
35

Tesviyeci
Türasaş Genel Müdürlüğü Sivas Bölge Müdürlüğü
2

CNC Operatörü
Türasaş Genel Müdürlüğü Sakarya Bölge Müdürlüğü
3

Toplam 40

TÜRASAŞ 40 Sürekli İşçi Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir