Tübitak 42 Ar-Ge Personeli Alacak

Tübitak 42 Ar-Ge Personeli Alacak

Tübitak 42 Ar-Ge Personeli Alım İlanı

TÜBİTAK ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-1
1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-1.1
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir. Tübitak 42 Ar-Ge Personeli Alımı.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 18
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
1.2.2- C, C++, Java ve/veya Javascript programlama dillerinden en az birinde yazılım geliştirebilecek seviyede bilgi sahibi olmak.
1.2.3- Yazılım mimarileri ve veri altyapıları konularında temel bilgi sahibi olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-1.2
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Elektronik Donanım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir. Tübitak 42 Ar-Ge Personeli Alımı.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 17
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
2.2.2- Sayısal Devre Tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak.
2.2.3- VHDL ve/veya Verilog programlama dillerini kullanarak FPGA tasarımında yapacak bilgiye sahip olmak.
2.2.4- Elektronik devre tasarımı ve simülasyonu (Altium, HyperLynx vb ) programları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-1.3
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Kriptografik Algoritma ve Protokol Tasarım ve Gerçekleme faaliyetlerinde görev almak ve bunun için gerekli araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir. Tübitak 42 Ar-Ge Personeli Alımı.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

3.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

-C, C#, C++ veya Java programlama dillerinden en az birinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.
-Magma, Sage, Mathematica, Matlab vb hesaplama araçlarından en az birinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.
-Kriptografik algoritmalar ve protokollerin tasarımı ve analizi konusunda tecrübe sahibi olmak.
-Kriptografik algoritmaların yazılım (Mikroişlemci) ve/veya donanım (FPGA) ortamında gerçeklenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak.
-Cebir, sayılar teorisi ve olasılık teorisi hakkında bilgi sahibi olmak.
-Üst düzey matematiksel muhakeme ve analiz yeteneğine sahip olmak ve yeni teknolojiler konusunda öğrenmeye açık olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-1.4
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Proje Destek Faaliyetlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir. Tübitak 42 Ar-Ge Personeli Alımı.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Sistem Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

4.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

-Proje yönetim metodolojisini bilmek, iletişim ve sunum becerilerine sahip olmak. Takım çalışmalarına yatkın olmak. ARGE projelerinde proje takım elemanı olarak teknik iş tecrübesine sahip olmak.
-Ürün geliştirme projelerinde standart konfigürasyon ve veri yönetimi faaliyetlerini yürütmek.
-Projelerin gerektirdiği konfigürasyon yönetimi ihtiyaçlarını belirlemek ve konfigürasyon yönetim planlarını hazırlamak.
-Teknik şartnamelerdeki emniyet (safety) gereksinimlerinin doğruluğu, anlamlılığı ve fizibilitesi konusunda görüş oluşturmak ve yönlendirici olmak.

Emniyetle ilgili teknik gereksinimleri belirlemek, tanımlamak ve bu amaçla gerekli analizleri yapmak.

-Emniyetle ilgili teknik gereksinimleri karşılayabilmek için gerekli tasarım çözümlerini üretmek veya üretilmesine kılavuzluk etmek.
-Emniyetle ilgili testlerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesine destek vermek ve elde edilen test sonuçlarını yorumlamak.
-Projenin gerekleri, ilgili standartlar ve Kurum süreçlerini referans alarak Proje Kalite Güvence Planı’nı hazırlama tecrübesine sahip olmak.
-Proje süreç denetimlerini planlamak, gerçekleştirme, raporlama ve çıkan uygunsuzlukları takip edip sonuçlandırma tecrübesine sahip olmak.
-Proje çıktılarını (doküman, veri, ürün vb.) kalite açısından gözden geçirme tecrübesine sahip olmak.
-Proje Kalite Güvence toplantıları yapma, gerektiğinde süreç eğitimleri verme tecrübesine sahip olmak.
-İç ve dış denetimlere katılmak, öncesindeki hazırlık çalışmalarını yürütme tecrübesine sahip olmak.
-Projenin Kalite Güvence ölçütlerini takip etme ve raporlama tecrübesine sahip olmak.

Süreçleri ve süreç varlıklarını (şablon, form, kılavuz, vb.) tanımlama/iyileştirme tecrübesine sahip olmak.

-Teknik şartnamelerdeki güvenilirlik (reliability) gereksinimlerinin doğruluğu, anlamlılığı ve fizibilitesi konusunda görüş oluşturmak ve yönlendirici olmak.
-Güvenilirlikle ilgili teknik gereksinimleri belirlemek, tanımlamak ve bu amaçla gerekli analizleri yapmak.
-Güvenilirlikle ilgili teknik gereksinimleri karşılayabilmek için gerekli tasarım çözümlerini üretmek veya üretilmesine kılavuzluk etmek.
-Güvenilirlikle ilgili testlerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesine destek vermek ve elde edilen test sonuçlarını yorumlamak.

Tübitak 42 Ar-Ge Personeli Alımı-ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) TBTK.BİLGEM.UEKAE.2018-1 numaralı ilan kapsamında mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak (TBTK.BİLGEM.UEKAE.2018-1 numaralı ilan sonucunda yeterli istihdam sağlanamadığından yeniden ilana çıkılmış olup, önceki ilanda mülakata katılmaya hak kazanmış adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır).
c) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

f) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı15+10.000 Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması≥3,20
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
iii. 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formül puanı hesaplanırken güncel transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

g) Alanında doktora mezunu olanlardan,

“Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav Türü
KPDS
UDS
YDS
TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCE
CAE
CPE
Sınav Puanı 1*
65
61
173
500
B
C
C
Sınav Puanı 2**
70
68
190
520
B
C
C

*Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

Açılımlar

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Tübitak 42 Ar-Ge Personeli BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 28/02/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları

Esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

-Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
-Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
-Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
-Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi) veya 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten Üniversiteden alınmış yazı,

YÖK Mezun Belgesi ya da henüz mezun olmamış adaylar için YÖK Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

-Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi veya 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacaklar için güncel transkript,
-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),
-Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: [email protected]
Telefon: (262) 648 10 00 – 3548-3517-3580-1696-3520-2434

Tübitak 42 Ar-Ge Personeli Alacak.

Yorum yapın