11 Ağustos 2020 Salı

Tübitak 16 Ar-Ge Teknisyeni Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Tübitak 16 Ar-Ge Teknisyeni Alacak

Tübitak 16 Ar-Ge Teknisyeni Alım İlanı

ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-3

Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-3.1
AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde ve tümdevre (mikroçip) üretim
faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere yetiştirilecek personel (Tümdevre Üretim, Test
ve Kılıflama İşlemleri Sorumlusu) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 16
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Tübitak 16 Ar-Ge Teknisyeni Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektrik,
Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi veya Bilgisayar Teknolojisi
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak.
1.2.3- Tümdevre üretimi, bir feet küpdeki 0,5 mikron ve üstü partikül sayısının 100
adedi geçmemesi gereken temiz alanda gerçekleştirilmektedir. Temiz alan
içindeki en yüksek partikül kaynağı çalışanlar olup, çalışanlardan gelecek
partikül miktarının en azda tutulması için özel kıyafetlerle çalışılmakta ve bunun
dışında çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda nefes ile gelen partikül
miktarını en azda tutmak için çalışanların sigara vb maddeler kullanmıyor
olmaları gerekmektedir.

1.2.4- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
• Laboratuvarda kullanılan; İyon ekme, ince film depolama(PVD, CVD),
film aşındırma(RIE, ICP), fotolitografi ve tümdevre kılıflama cihazlarının
kullanımı, bakım ve onarımlarında yetiştirilmeye uygun olmak,
• Bir temiz alan olan laboratuvarda tümdevre üretim süreçlerinde görev
alabilecek yetkinlikte olmak,
• Basınçlı hava, soğutma suyu, deiyonize su, hava şartlandırma üniteleri ve
tehlikeli gaz donanımı gibi altyapı destek ünitelerinde görev yapabilmek,
• Vardiyalı çalışabilecek olmak,
• Temiz alan kıyafetleri ile çalışabilecek olmak,
• Gebze, İstanbul/Anadolu veya İzmit’te ikamet ediyor olmak.

Tübitak 16 Ar-Ge Teknisyeni ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-2 referans numaralı ilanda mülakata katılmaya hak
kazanmamış olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları
gerekmektedir (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu
“4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük
sisteme dönüştürülecektir).

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm
evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru
yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde
başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 12/11/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru
sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu
seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan
başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday
mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması
durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre
değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden
herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

• Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).
• Ön lisans Diploma veya Çıkış Belgesi.
• YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı).
• Ön lisans Transkript Belgesi.
• Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü.
• Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında
(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: [email protected]
Telefon: (262) 648 10 00 – 3517-3548-2434-3542-3820-3523

Tübitak 16 Ar-Ge Teknisyeni Alacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.