Haber

Tübitak 105 Mühendis ve Teknisyen Alacak

Tübitak 105 Mühendis ve Teknisyen Alacak

Tübitak 105 Mühendis ve Teknisyen Alım İlanı Kadrolar

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ
İlan No: TBTK.BİLGEM.BTE.2020-2

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2020-2.1 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde elektronik donanım tasarım ve geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli (Donanım Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 40
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da herhangi bir lisans bölümünden mezun olup bu bölümlerin birinden yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması tercih sebebidir.

 • Şematik ve PCB tasarım araçları (Cadence, Altium, Orcad, Protel, Mentor vb.) kullanım tecrübesine sahip olmak,
 • Devre simülasyon programlarına (PSIM, Spice vb.) kullanım tecrübesine sahip olmak,
 • İşlemciler (Texas Instruments C2000, Atmel, ST) ile kod geliştirmiş ve proje tamamlamış olmak,
 • FPGA tasarım tecrübesine sahip olmak,
 • Yüksek hızlı sayısal kart ve arayüz (PCIe, Gigabit Ethernet, USB, DDR, vb.) tasarım tecrübesine sahip olmak,
 • Gömülü yazılım konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Askeri deniz sistemleri konusunda çalışmış olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2020-2.2 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yürütülen projelerde C/C++/Java/Phyton dilleri ile yazılım tasarım ve geliştirilmesinde görev almak üzere AR-GE personeli (Yazılım Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 50
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen özelliklerin en az birine sahip olması tercih sebebidir.

 • Java, C/C++ veya Python yazılım geliştirme dillerinden en az birine hâkim olmak,
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı pratikleri konularında bilgi sahibi olmak,
 • Nesne yönelimli analiz, tasarım ve programlama ile UML hakkında uzmanlaşmayı hedeflemek,
 • Boost ve QT kütüphanesi ile yazılım geliştirmiş olmak,
 • GPU programlama (OpenCL, CUDA) tecrübesine sahip olmak,
 • Seri haberleşme, soket programlama tecrübesine sahip olmak,
 • Javascript ile yazılım geliştirmede tecrübeli olmak, JQuery, Node.js, React.js, Knockout JS, AngularJS vb kütüphaneler ile uygulama geliştirmiş olmak.
 • Web servisleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2020-2.3 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yürütülen projelerin emniyet yazılım test süreçlerinde görev almak üzere AR-GE personeli (Yazılım Test Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 8
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 • Yazılım test otomasyonu ve test araçları konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Test metodolojileri ve test süreçlerinin her aşamasında tecrübe sahibi olmak,
 • LDRA, IBM Rational Quality Manager, IBM Rational Performance Tester, IBM Rational Rhapsody, IBM Rational DOORS, IBM Rational ClearCase,
 • IBM Rational Clear Quest, IBM RTC araçları veya benzerleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Test verisi üretme, planlama, segmentasyon verisinin kullanımı, çoklu ortam test yönetimi, test ortamlarının otomatik kurulması, eş koşullu yönetilmesi konularında ve test senaryo / durumları ile bilgi sahibi olmak,
 • Döngüsel artırımlı, nesne-yönelimli metodolojilerde, çevik ve/veya geleneksel metodolojilerde bilgi sahibi olmak,
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2020-2.4 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yürütülen projelerde RF ölçüm ve testlerinde görev almak üzere AR-GE teknisyeni (Anten ve RKA Ölçüm Teknisyeni) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim) veya Elektronik Yüksek Teknisyenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 • Anten ölçüm sistemleri, RKA ölçüm sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • RF ölçüm ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Test cihazları ile ilgili bilgi sahibi olmak, test cihazlarını kullanabiliyor olmak.

5- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2020-2.5 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yürütülen projelerde elektrik, elektronik ve otomasyon donanım geliştirme destek faaliyetlerinde görev almak üzere AR-GE teknisyeni (Elektrik-Elektronik Teknisyeni) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
5.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi veya Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
5.2.2- Önlisans mezuniyeti sonrası alanında en fazla 5 yıl çalışmış olmak,

5.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 • Elektrik panoları montajı ve kablolaması yapabilmek.
 • Eplan / Cofaso yazılımları ile pano çizimi gerçekleştirebilmek.
 • Elektronik dizgi ve mekanik montajları konusunda bilgi sahibi olmak.
 • SMD malzeme sökme, takma, göz testi ve son kontrol teknisyenliği yapabilmek.
 • Güç elektroniği, monofaze ve trifaze AC ve DC elektrik şebeke tecrübesine sahip olmak.
 • Demiryolu sinyalizasyon sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Otomasyon konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Saha çalışması ve seyahat engeli olmamak.

Tübitak 105 Mühendis ve Teknisyen Alımı İçin ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Tübitak 105 Mühendis ve Teknisyen Alımı için Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak; Ar-Ge Personeli pozisyonları için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı/15+10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması≥3,20

i. Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

f) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; başvuru yapan alanında doktora mezunu olan adaylardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

h) AR-GE Personeli için:

İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav Türü | Sınav Puanı 1* | Sınav Puanı 2**

KPDS-UDS-YDS-YÖKDİL 65 | 70

TOEFL-IBT 61 | 68

TOEFL-CBT 173 | 190

TOEFL-PBT 500 | 520

FCE: B | B

CAE: C | C

CPE: C | C

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylardan yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

*Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
***Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
YÖKDİL : Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Tübitak 105 Mühendis ve Teknisyen Alımı BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 14/12/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Ar-Ge Personeli pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g) Ar-Ge Personeli pozisyonları için

Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
 • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi)
 • YÖK Mezun Belgesi veya YÖK Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),
 • Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
 • Askerlik durumunu gösterir belge.

h) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için

Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
 • Ön lisans Diploma veya Çıkış Belgesi,
 • Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Ön lisans Transkript Belgesi,
 • Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
 • Askerlik durumunu gösterir belge.

i) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Teknik Değerlendirme) yaptırılabilecektir.
j) Mülakatlarda adaylara laboratuvar ortamında uygulama yaptırılabilecektir.

Not: Tübitak 105 Mühendis ve Teknisyen Alımı Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: [email protected]
Telefon: (262) 648– 3517-3820-3542

Tübitak 105 Mühendis ve Teknisyen Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir