İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alacak

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alacak

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Kadrolar

POZİSYON KODU
ÜNVANI
ADEDİ
ARANILAN NİTELİKLER

101
Çocuk Gelişimcisi
1
Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü lisans mezunu olup, alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

102
Fizyoterapist
2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak.

103
Diyetisyen
1
Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

104
Psikolog
1
Psikolojik Danışmanlık Merkezinde görev yapmak üzere Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olup, alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

105
Hemşire
22
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

106
Hemşire
2
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.

107 Hemşire

5
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.

108
Hemşire
3
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.

109
Hemşire
5
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.

110
Hemşire
15
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.

111
Sağlık Teknikeri
1
İlk ve Acil Yardım Programı önlisans mezunu olmak.

112 Sağlık Teknikeri

2
Radyoterapi Programı önlisans mezunu olup, alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

113
Sağlık Teknikeri
3
Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olmak.

114
Sağlık Teknikeri
1
Solunum Fonksiyonu Laboratuvarında görev yapmak üzere Eletronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım veya Anestezi Programı önlisans mezunu olup, alanında en az 3 yıl tecrübeli olmak.

115
Sağlık Teknikeri
1
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar Programı önlisans mezunu olmak.

116
Sağlık Teknikeri
1
Anestezi Programı önlisans mezunu olup, alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak.

117
Sağlık Teknikeri
1
Eczacılık Fakültesinde görev yapmak üzere Eczane Hizmetleri Programı önlisans mezunu olmak.

118
Sağlık Teknikeri
1
Odyometri programı önlisans mezunu olup, alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILAN KOŞULLAR

1-657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
3- Nöbet usulü çalışmaya engel hali bulunmamak,
4- Başvuru yapılacak unvan için “Aranılan Nitelikler” bölümündeki şartları taşıyor olmak
5- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Kimlik Belgesi fotokopisi,
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi, çalışma veya tecrübeye ilişkin belge
4- ( Lisans mezunları için) 2018 KPSSP3 puanını gösteren belge, ( Ön lisans mezunları için) 2016 KPSSP93 puanını gösteren belge, (Ortaöğretim mezunları için)2016 KPSSP94 puanını gösteren belge
5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not:

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.
KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek aday belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir